اشرف‎غنی برای آوردن اصلاحات انتخاباتی بهانه‎جویی می‎کند

/

دو شنبه ۲۸ ثور ۱۳۹۴

 

mnandegar-3ناجیه نوری
رییس‌ دولت وحدت ملی برای آوردن اصلاحات و تغییر در کمیسیون‎‏های انتخاباتی اراده‎یی ندارد و به همین دلیل برای آغاز به کار این کمیسیون، بهانه‎تراشی می‎کند.
شماری از نماینده‌گان مجلس و نهادهای ناظر بر انتخابات با بیان این مطلب می‌گویند، اگر بهانه‎جویی در این زمینه وجود نداشته باشد، هیچ مشکلی نخواهد داشت که تا زمان تعیین رییس کمیسیون اصلاح انتخاباتی، معاون این کمیسیون کارها را پیش ببرد.
به گفتۀ آنان، کمیسیون اصلاح انتخاباتی دست‌خوش مسایل سیاسی شده و اختلافات بسیار کوچک سبب اختلافات بزرگ میان دو رهبر شده و این مساله نشان می‌دهد که اراده‌یی برای آوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی وجود ندارد.
آنان تاکید کردند، اما آوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی دل به‌خواه نیست و اینکه کسی بخواهد یا نخواهد اصلاحات در کمیسیون‌های انتخابات آمدنی است و باید بیاید.
همچنان، برخی آگاهان می‎گویند که رییس‌جمهور هیچ علاقه‌یی برای آوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی ندارد و به همین دلیل اختلاف بر سر تعیین رییس این کمیسیون را بهانه کرده و اجازه نمی‌دهد تا کمیسیون اصلاح انتخاباتی کارش را آغاز کند.
شماری از تحلیل‌گران به این باور اند که اگر اختلاف برسر تعیین رییس این کمیسیون وجود دارد، پس بهتر است که معاون این کمیسیون که مورد تایید هردو رهبر است، کارها را تا زمان تعیین رییس جدید به پیش ببرد.
چمن‌شاه اعتمادی عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید، نباید آوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی معطل رییس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی باشد؛ معاون این کمیسیون نیز می‌تواند تا زمان تعیین رییس کارهایی را به پیش ببرد.
او تأکید کرد، زمان کمی به برگزاری انتخابات پارلمانی باقی مانده و باید هرچه زودتر کمیسیون‌های انتخاباتی، اصلاح گردد، بنابراین کمیسیون اصلاح انتخاباتی باید هرچه زودتر کار خود را آغاز کند.
به گفتۀ اعتمادی، بیش از ۹ ماه از آغاز کار حکومت وحدت ملی می‌گذرد؛ اما متاسفانه در زمینه آوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی هیچ کاری صورت نگرفته است.
او افزود، اما اگر اصلاحات بنیادی در کمیسیون‌های انتخاباتی به میان نیاید، بدون شک انتخابات پارلمانی یک انتخابات غیر سالم و مملو از تقلب و تخلف خواهد بود.
در همین حال، نعیم ایوب‌زاده رییس تیفا می‌گوید، کمیسیون اصلاح انتخاباتی دست‌خوش مسایل سیاسی شده و اختلافات بسیار کوچک سبب اختلافات بزرگ میان دو رهبر شده و این مساله نشان می‌دهد که اراده‌یی برای آوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی وجود ندارد.
او تصریح کرد، اما آوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی دل به‌خواه نیست و این‌که کسی بخواهد یا نخواهد اصلاحات در کمیسیون‌های انتخابات آمدنی است و باید بیاید.
وی تاکید کرد، ولی نگرانی بزرگ ما این است که اگر فرهنگ تفاهم وجود داشته باشد و برگزاری انتخابات براساس تفاهم باشد نه برمبنای خواست و اردۀ مردم، در این صورت بدون شک انتخابات پارلمانی یک انتخابات سالم نخواهد بود.
ایواب‌زاد برگزاری انتخابات توسط کمیسیون انتخاباتی فعلی را یک فاجعه خوانده گفت، آوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی برای برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه حتمی و ضروری می‌باشد.
به گفتۀ ایوب‌زاده، بدون آوردن اصلاحات در کمسیون‌های انتخاباتی برگزاری انتخابات اشتباه بزرگ است؛ زیرا مردم به این نهادها اعتماد ندارد و به دلیل عدم اعتماد مردم در انتخابات شرکت نخواهند نکرد.
رییس تیفا گفت، اگر در کمیسیون‌های انتخاباتی اصلاحات اساسی نیاید، ما اعتراضات خود را خواهیم داشت، اما برای قضاوت هنوز زود است و باید منتظرشد که آیا کمیسیون اصلاح خواهد شد یا خیر.
اما ذکریا بارکزی رییس دیدبان دموکراسی افغانستان می‌گوید، اعضای کمیسیون اصلاح انتخاباتی افراد بی‌طرف و مسلکی نیستند، پس بدون شک تصمیم‌گیری‌های این افراد برآوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی اثرگذار خواهد بود.
او تاکید کرد، اعضای کمیسیون اصلاح انتخاباتی افراد هردو تیم هستند و بدون شک افراد بی‌طرف نیستند؛ پس زیاد نباید متوقع بود که آوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی بدون نقض خواهد بود.
به گفتۀ او، آوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی کشورهای پیشرفته دنیا یک امر معمول است؛ بنابراین با توجه به تنش‌ها و جنجال‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری سال پار باید تغییرات اساسی در کمیسیون‌های انتخاباتی به میان بیاید.
او تاکید کرد، بنابرمواد توافق‌نامۀ سیاسی باید در کمیسیون‌های انتخابات اصلاحات به میان بیاید تا ما شاهد برگزاری یک انتخابات شفاف پارلمانی باشیم.
بارکزی پیشنهاد می‌کند که اگرهردو رهبر روی تعیین رییس کمیسیون اصلاح انتخاباتی توافق نظرندارند، پس بهتر است که میان اعضای این کمیسیون انتخابات برگزار شده و یک نفر از میان اعضای کمیسیون به عنوان رییس انتخاب شود تا کار این کمیسیون هرچه زودتر آغاز شود.
کمیسیون اصلاح انتخاباتی که یکی از مواد اساسی توافق‌نامه سیاسی میان هر دو رهبر حکومت وحدت ملی است، به هدف آوردن تغییر در مقررات، قوانین انتخاباتی و هم‌چنان تغییر و تبدیل برخی از کارمندان ارشد کمیسیون‌های انتخاباتی که گفته می‌شود در تقلبات گسترده و سازمان یافته‌یی که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال پار صورت گرفته بود و افغانستان را تا لبه پرتگاه به پیش برد، ایجاد گردیده، اما اکنون مشکلات و موارد اختلافی زیادی درکارشیوۀ این کمیسیون وجود دارد و به دلیل همین اختلافات این کمیسیون که مدت زمان کمی به برگزاری انتخابات پارلمانی باقی مانده است، کار خود را تا هنوز آغاز نکرده است.

اشتراک گذاري با دوستان :