اشرف غنی در سومین دور کنفرانس شهردارها: شهـردارها انتـخابی می‌شـوند

گزارشگر:سه شنبه 10 میزان 1397 ۹ میزان ۱۳۹۷

محمداشرف غنی، رییس حکومت وحدت ملی می‌گوید که از این پس شهرداران وظیفه دارند تا تثبیت زمین‌های دولتی را در اولویت کاری شان قرار دهند.
آقای غنی که دیروز دوشنبه، ۹ میزان در سومین دور کنفرانس شهرداران صحبت می‌کرد، هم‌چنان گفت که بی‌توجهی شهرداران در قسمت تثبیت زمین‌های دولتی موجب شده بود که از زمین‌های دولتی mandegar-3استفادۀ «غلط» و یا غصب شوند.
در سوی دیگر، عبدالمتین بیک، رییس ادارۀ ارگان‌های محلی می‌گوید که از این پس کرسی شهرداری‌ها را به رقابت آزاد می‌گذارد و شهردارهای از سوی مردم انتخاب خواهند شد.
آقای غنی می‌گوید که دولت‌داری بد و دولت‌داری ناقص؛ مهمترین عوامل عقب‌مانده‌گی یک کشور است.به گفتۀ رییس حکومت وحدت ملی شهرداران زمانی می‌توانند در کارشان موفق باشند که با مردم مشترکاً کار کنند.
به باور او، حکومت‌داری بد در شهرداری‌ها و پروژه‌های کوتاه‌مدت، ناقص بحران شهر و شهروندی را به وجود آورده است.
آقای غنی با اشاره به این‌که هر شهروند باید صاحب یک «ساحۀ پلانی خاص» باشد تا خود را در آن مصون احساس کند، افزود: «میراث تاریخی ما باید در تمام ولایات دوباره زنده شود. حداقل دونیم هزار سال میراث شهری داریم. تمام شهرهای بزرگ و کوچک ما در راه ابریشم اند. شهرهای ما باید جهت داشته باشند، نه‌تنها در چارچوب ملی؛ بلکه در چارچوب شهرهای منطقوی انکشاف یابند».
آقای غنی ارتباطات و مناسباتِ شهرها با دهات را ضعیف خواند و به شهرداران گفت که ارتباط و مناسبات میان شهر و ده را به صورت اساسی ایجاد کنند.
رییس حکومت وحدت ملی در بخش دیگرِ سخنانش گفت که همکاری پولیس با مردم به صورت بنیادی باید تأمین می شود. او می‌گوید که امنیت به مسلکی بودن پولیس تعلق دارد. به باور آقای غنی: «این فرهنگ که پولیس فکر کند فاتح افغانستان است، درست نیست. پولیس خدمتگار مردم است و باید در خدمت مردم باشد».
محمداشرف غنی خطاب به شهرداران گفت که آنان سطح نخست حکومت اند که برای دولت عواید به دست می‌آورند و او به عنوان «رییس حکومت» از آنان توقع دارد تا از عواید به دست آمدۀ شان طرح های ابتکاری بسازند.
محمداشرف غنی می‌گوید که شهرداران به صورت یک شبکه متحد برای ایجاد تحرک ملی هستند. او گفت: «شهرهای افغانستان باید جهت داشته باشند؛ نه‌تنها در چارچوب ملی، بلکه در چارچوب شهرهای منطقه‌یی انکشاف یابند.
رییس حکومت در اخیر سخنانش از شهرداران خواست که تا یک ماه دیگر طرح‌های مشخص شان را برای موفقیت ساخت‌وساز شهرک آموزگاران، شهرک مهاجران، مسکن قابل استطاعت برای خانواده‌های قربانیان نیروهای امنیتی و مبدل ساختن ساحات «غیرپلانی» به ساحات پلانی، به ریاست‌جمهوری ارایه کنند.
همزمان بااین، عبدالمتین بیک، رییس ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی در آن نشست گفت که تمام شهرداران براساس پروسه رقابت آزاد انتخابات شده و این اداره در تلاش است تا در آینده، انتخابات شهرداری‌ها را برگزار کند.
آقای بیک می‌گوید: پیش از این شهردارها برنامۀ حساب شده و دقیق نداشتند و حالا داری برنامۀ جامع است و احتمال دارد به زودی شاهد انتخابات برای انتخاب شهردارها باشیم. این برنامه شهروند محور است و نیازهای مردم بر اساس آن رفع خواهد شد.
رییس ارگان‌های محل می‌افزاید که از دور اول کنفرانس ملی شهرداران تا کنون، «تمرکزگرایی» از بین رفته و صلاحیت‌ها تقسیم شده است.
به باور آقای بیک، عواید شهری رضایت‌بخش نیست و باید شهرداران عواید شهری را افزایش دهد. او تأکید می‌ورزد که شهرداران نباید به بهانۀ موجودیت غاصبان، کم‌کاری کنند؛ زیرا حکومت از شهرداران پشتیبانی می‌کند.
این گفته‌ها درحالی مطرح می‌شود که موجودیت غاصبان زمین، زورمندان و فرماندهان محلی از مشکلات عمدۀ سد راه تطبیق برنامه‌های شهرداران در کشور خوانده شده است. گفتنی است که هدف از برگزاری کنفرانس ملی شهرداران، ایجاد حکومت‌داری بهتر، عرضۀ خدمات شهری بهتر، بلند بردن ظرفیت کاری در شهرداری‌ها و بلند بردن عواید شهرها از سوی حکومت خوانده شده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.