اشرف غنی: هیچ نقطه‌‌یی از افغانستان نیست که مرکز یک امپراتوری نبوده باشد!

ابوبکر صدیق/ دوشنبه 29 عقرب 1396/

محمد اشرف غنی رییس حکومت وحدت ملی، دیروز یک‌شنبه ( ۲۸ عقرب) در نشست علمی، تحقیقی و بین‌المللی به مناسبت درگذشت احمد علی کهزاد پژوهشگر و باستان‌‌شناس کشور، گفت: استاد کهزاد از شخصیت‌های ملی بود که بر محور بودن کشور و مردمش تأکید داشت.
mandegar-3در این نشست، اشرف غنی با اشاره به کارکرد‌های احمد علی کهزاد نوسینده و باستان‌شناس افغانستان، گفت: استاد کهزاد یک شخصیت ارزشمندِ ملی در عرصه تاریخ بود.
ا و گفت: باستان شناسی پس از در گذشت استاد کهزاد تغییر زیادی کرده است که اکنون نیاز به تحقیق بیشتر دارد.
آقای غنی، ابراز امیدواری کرد که باستان شناسان جوان افغانستان بیشتر وقت خود را صرف تحقیق در رابطه به‌کشور خودشان کنند.
به گفتۀ او، کشور ما در تاریخ معاصر افغانستان و در دوره‌های قدیم به اسم آریانا یاد می‌شد و سرود ملی کنونی از نظر فن شعر و مقدمه ادبیات، ادبیات آریایی است.
آقای غنی تاکید کرد که تمام آثار استاد کهزاد باید نشر شود یا تبدیل به کتاب الکترونیکی (برقی) گردد.
او گفت: بهترین تجلیل و گرامی‌داشت، تجلیلی است که به تحلیل مبدل شود، پیام استاد کهزاد این است که همیشه در محور بودیم پس نباید به حاشیه برویم.
رییس حکومت وحدت ملی افزود: از نگاه تاریخی، هیچ شهروندی از شهروند دیگر برتری ندارد. تاریخ مملکت ما دوره‌یی را سراغ ندارد که بلخ در یکی از نام‌های خود در آن یاد نشده باشد.
اوگفت: استاد کهزاد بر نقش زنان در تاریخ همیشه تمرکز کرده و آثار آنان را ثبت کرده است.
او اظهار داشت، از نگاه تاریخی همۀ ما با هم برابر و برادر هستیم و هیچ نقطه‌‌یی از افغانستان نیست که مرکز یک امپراتوری نبوده باشد.
آقای غنی با اشاره به پیشینۀ تاریخی تجارت در افغانستان گفت: زیادترین اسب‌های اهلیِ هند و چین از افغانستان صادر می‌شد و بزرگترین اثرهای کوریا و روم در ولسوالی بگرام افغانستان پیدا شده است، این نمایانگر رابطۀ دیرینه افغانستان با امپراتوری‌های قدیم است.
رییس جمهور گفت: شاگردان استاد کهزاد عاشق بودن به این سرزمین را از او آموخته‌اند.
او گفت که استاد کهزاد در آثارش گفته که آریایی‌ها جز اولین کسانی هستند که دولت را در این جغرافیا ساخته اند.
هم‌چنان، شمس‌الحق اریانفر، رییس روزنامه‌های دولتی که در این نشست سخن می‌زد، گفت که احمد علی کهزاد از جمله پژوهشگران مقتدر معاصر بود که آثار زیاد از خود به‌جا گذاشته است.
آقای آریانفر افزود که برخی از آثار استاد کهزاد تا هنوز زیور چاپ را به خود نگرفته‌اند که باید تدوین و نشر شود.
احمد علی کهزاد فرزند میرزا محمد علی، در ۸ ثور سال ۱۲۸۷ خورشیدی در شهر کابل زاده شد و در سال ۱۳۰۸ از مکتب استقلال فارغ شده است.
استاد کهزاد در نهادهای مختلف دولتی و دیپلوماتیک کار کرده است. او در سال ۱۳۶۲ خورشیدی درگذشت.
از استاد کهزاد شصت و چهار اثر به‌جا مانده است که مشهور‌ترین آن
مسکوکات افغانستان
تاریخ افغانستان، در دو جلد
رجال و رویدادهای تاریخی افغانستان
تاریخ ادبیات افغانستان
روابط فرهنگی افغانستان و هند
از جنگیز تا تیمور
بالاحصار کابل و پیش‌آمدهای تاریخی جلد اول و دوم
فروغ فرهنگ
آریانا وچندین اثر دیگر است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.