اضافه‌ستانی شرکت برشنا ادامه دارد

هارون مجیدی/ یک شنبه 18 سرطان 1396/

ادامۀ اضافه‌ستانی‌های شرکت برشنا بار دیگر سوژۀ صحبت نماینده‌گان مجلس در ساعت امتیازی آنان شد. اعضای مجلس می‌گویند که شرکت برشنا از مردم اضافه‌ستانی می‌کند و باید جلو اقدامات غیر قانونی و فساد در این شرکت گرفته شود.
اعضای مجلس می‌گویند، برق به یک فساد تبدیل شده و شرکت برشنا باید مورد بررسی قرار گیرد و مردم به اندازه‌یی که برق مصرف می‌کنند، باید پول mandegar-3بپردازند و اضافه‌ستانی این شرکت باید قطع شود.
نظیفه ذکی، نمایندۀ مردم کابل در مجلس نماینده‌گان در نشست دیروز این مجلس گفت که ریاست برشنا در حق مردم جفا می‌کند و پول‌های هنگفت مردم را به نام میترهای دیجیتلی حیف و میل می‌کند.
این عضو مجلس مدعی شد که در ریاست برشنا بسیار فساد گسترده روان است که در روز میلیون‌ها افغانی به جیب اشخاص زده می‌شود.
مجلس نماینده‌گان در شانزدهم جدی ۱۳۹۴، فرمان رییس حکومت وحدت ملی در مورد قانون تنظیم خدمات انرژى برق را با ایزاد این‌که پول صرفیۀ برق باید ماهوار تحویل شود، تایید کرد.
عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان نیز می‌گوید که مشکل برق یک مشکل جدی است و کمیسیون مواصلات و مخابرات این قضیه را باید بررسی کرده، گزارش آن را در نشست بعدی به مجلس حاضر سازد تا در این مورد تصمیم گرفته شود.
هم‌چنان عبداللطیف پدرام، عضو دیگر این مجلس می‌گوید که برق به یک فساد تبدیل شده و ریاست برشنا باید مورد بررسی قرار گیرد و مردم به اندازه‌یی که برق مصرف می‌کنند باید پول بدهند نه بیش از آن.
پیش از این نیز برخی نمایندگان مجلس، شرکت برشنا را به اخاذی از مردم متهم کرده و خواستار انحلال آن از سوی مجلس شده بودند.
اما رمضان بشردوست، عضو دیگر مجلس با انتقاد از نماینده‌گان مجلس گفت، همین افرادی که چنین کارها را می‌کنند، شما حمایت کردید و رأی دادید و امروز در سطح جهانی مطرح شده که وکلای افغانستان به پول رأی دادند.
او گفت که راه‌حل برق ایجاد بندهای بزرگ و ذخیره‌های آب است و منابع آبی افغانستان می‌تواند ۲۳هزار میگاوات برق تولید کند که افغانستان چهارهزار نیاز دارد و دولت باید به آن باید توجه کند.
گفتنی است که پیش از این نیز اعضای مجلس نماینده‌گان شرکت برشنا را به اخذ پول اضافى از مدرک صرفیۀ برق از مردم متهم و گفته بودند که این شرکت خلاف مصوبه، هنوزهم پول صرفیه برق را در هر دو ماه جمع‌آورى مى‌کند.
گفتنی است که براساس قانون وضع شده از سوی برشنا در هر کیلووات صرفیه برق کمتر از ۲صد کیلووات ۲.۵ افغانی است، اما از ۲صد الی ۴صد کیلووات در هر کیلووات ۳.۲۵ افغانی و از ۴صد الی ۷صد کیلووات در هر کیلووات ۶.۲۵ افغانی و بالاتر از آن ۸ افغانی است.
با این حساب اکثر شهروندان در دو ماه بیشتر از ۷صد کیلووات برق را مصرف می‎کنند و مکلف اند که پول هنگفتی را بابت مصرف برق‌شان بپردازند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.