اعتراض پروانی‌ها به توزیع شناسنامه به کوچی‌ها/ «افرادی که قرار است به نام کوچی شناس نامه به دست بیاورند، نه کوچی اند و نه پیشینه‌یی در این ولایت دارند»

۱۶ سرطان ۱۳۹۷

باشنده‌گان ولسوالی بگرام ولایت پروان محض دریافت اطلاع درمورد توزیع شناسنامه برای کوچی‌ها ازسوی حکومت؛ درجاده میدان هوایی بگرام تجموع کرده دست به اعتراض مردمی زدند.
آنها که شمارشان نزدیک به هزار تن میرسید خواهان جلوگیری توزیع شناسنامه‌ها برای کوچی هایی که ساکن ولایت پروان نیستند می‌باشند.’
این باشنده‌گان ولایت پروان می‌گویند که با هر نوع تصمیمی برای توزیع شناس‌نامه به کوچی‌ها مخالف اند و به هیچ شخص و گروهی اجازه نمی‌دهند که دست به توزیع شناس‌نامه برای کوچی‎ها در این ولایت بزند. این مخالفت ها طی یک گردهمایی در برابر والی پروان پس از آن اوج گرفته است که اینجینر محمدعاصم، والی پروان با فرستادن نامۀ رسمی به مدیریت ثبت احوال و نفوس، جواز توزیع ۸۳ شناس نامه به کوچی های منطقۀ قلعۀ نصرو ولسوالی بگرام را صادرکرد.mandegar-3
یک کارمند اداره ثبت احوال نفوس ولایت پروان به جمهور نیوز گفت که از سال‌ها به این سو با فشارهای همه‌جانبه برای توزیع شناس نامه به کوچی ها روبه رو هستیم، با فرستادن نامۀ رسمی به مدیریت ثبت احوال ونفوس، جواز توزیع ۸۳ شناس نامه به کوچی های از سوی والی پروان، صادر شده که این مشکل جدیتر شده است .به گفتۀ او، توزیع شناس نامه به کوچی ها خلاف قانون است .او می گوید، افرادی که قرار است به نام کوچی شناس نامه به دست بیاورند، نه کوچی اند و نه پیشینه‌یی در این ولایت دارند که بر بنیاد آن از ادارۀ ثبت احوال و نفوس شناس نامه بگیرند.معترضان می گویند که کوچی ها هیچ زمانی در پروان سکونت نداشته اند و اکنون شماری با استفاده از نام کوچی می خواهند پروان را نا امن کرده و این گونه به اهداف شان برسند.عبدالظاهر سالنگی، عضو شورای ولایتی پروان می گوید که این موضوع تازه ای نیست و از ده سال به این سو شماری در تلاش توزیع شناس نامه به کوچی ها در این ولایت هستند. به گفتۀ آقای سالنگی، این قضیه از همان آوان تا حال با مخالفت شورای ولایتی، باشندگان و حکومت محلی روبه روست، اما تلاش ها برای توزیع شناس نامه همچنان ادامه دارد. با این همه، معترضان فیصله کردند که اگر والی پروان تصمیم خود را به خاطر توزیع شناس نامه به کوچی‌ها تغییر ندهد، آنان دست به اعتراضات گسترده تر خواهند زد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.