اعضای مجلس: توهیـن به وزیر انـرژی و آب توهیـن به مـردم هـرات است

گزارشگر:یک شنبه 6 جوزا 1397 ۵ جوزا ۱۳۹۷

نمایندگان مجلس برخورد رییس جمهور غنی با وزیر انرژی و آب را سیاسی، توهین آمیز و نگران کننده عنوان کردند.
اعضای مجلس نمایندگان در نشست روز شنبه (۵ جوزا) این مجلس تاکید کردند که این برخورد آقای غنی خلاف منافع ملی کشور است.
mandegar-3محمد اکبری یکی از اعضای مجلس گفت: «برخورد آقای غنی با وزیر انرژی و آب ناشی از مشکلات سیاسی است که بر مسایل مختلف در کشور تاثیر منفی می‌گذارد و ما نسبت به این مساله نگرانی خود را ابراز می داریم.»
محمد سرور عثمانی فراهی، دیگر عضو مجلس نیز گفت که ممانعت سفر وزیر انرژی و آب توسط رییس جمهور خلاف منافع ملی کشور است.
آقای عثمانی افزود که مشاوران غنی به او مشوره‌های تفرقه افگنانه ‌می‌دهند و او باید متوجه باشد.
غلام فاروق مجروح نیز گفت: «جلوگیری از سفر وزیر آب به بلخ و هرات، بالای روحیه حدود چهار میلیون هراتی تاثیر بد گذاشته است و آنان این حرکت را توهین به خودشان می‌دانند.»
مجروح خاطرنشان کرد که علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب در حقیقت نماینده مردم هرات در کابینه حکومت وحدت ملی است و توهین او برای مردم هرات قابل تحمل نیست.
او تاکید کرد که اگر وزیر آب مرتکب جرمی شده است باید پرونده اش از طریق نهادهای عدلی و قضایی رسماً زیر پیگرد قرار گیرد وگرنه نباید چنین کاری با او صورت گیرد.
این در حالی است که روز پنجشنبه (۳ جوزا) نیروهای میدان بین المللی حامد کرزی در کابل از سفر علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب به ولایت بلخ و هرات جلوگیری کرد. تاهنوز علت و انگیزه این کار حکومت مشخص نشده است.
رییس جمهور غنی هنگام افتتاح پروژه تاپی نیز آقای عثمانی را با خود به هرات نبرده بود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.