اعضای مجلس سنا به دولت وحدت ملی: هشت ثـور را نادیـده نگیـریـد

/

mnandegar-3دو شنبه ۷ ثور ۱۳۹۴

 

اعضای مجلس سنا از حکومت وحدت ملی می‌خواهند که از ۸ ثور روز پیروزی مجاهدین بر حکومت کمونیستی سابق تجلیل گسترده به عمل آورد.

اعضای مجلس سنا ضمن تقبیح حوادث ۷ ثور می گویند که ۸ ثور یک حقیقت انکار ناپذیر در تاریخ افغانستان است و باید حکومت از آن تجلیل گسترده به عمل آورد.
محمدعلم ایزدیار معاون اول مجلس سنا گفت: ۸ ثور یک حقیقت انکار ناپذیر در تاریخ افغانستان است و باید نتیجه آن پذیرفته شود، از رهبران حکومت وحدت ملی می خواهیم که از این روز تجلیل گسترده به عمل آورد».
هشت ثور روز پیروزی مجاهدین بر حکومت کمونستی داکتر نجیب است.
آقای ایزدیار در مورد ۷ ثور روز به قدرت رسیدن حکومت کمونیستی، افزود: هشتاد درصد خاک ما در نتیجه حوادث پس از این روز به ویرانه مبدل شد.
او همچنین خواستار سهم دادن بیشتر مجاهدین در قدرت سیاسی کشور شد و تاکید ورزید که حکومت باید به بازماندگان شهدای دوران جهاد رسیدگی کند.
شیرمحمد آخندزاده دیگر عضو مجلس نیز خاطرنشان کرد که همه خانواده ها در دوران جهاد شهید داده اند و هدف مجاهدین نیز آزادی افغانستان بود.
آقای آخندزاده افزود: « حکومت باید در سطح کشور به شکل گسترده از دستآوردهای جهاد تجلیل کند».
محمدآجان منگل هم در خصوص ۷ ثور بیان داشت: « هفتم ثور را محکوم می کنیم، مردم افغانستان در نتیجه این روز شوم و سیاه حدود ۱.۵ میلیون شهید و در حدود ۲.۵ میلیون معلول و معیوب دادند و حکومت باید از ۸ ثور که روز پیروزی مجاهدین است تجلیل گسترده کند».
اعضای مجلس سنا ۷ ثور را روز بدبختی و ۸ ثور را روز نیک بختی مردم افغانستان عنوان کردند.
انتقادهای سناتوران که اکثرا از مجاهدین هستند؛ به ویژه در ۱۳سال حکومت گذشته بر آن بود که حکومت روز پیروزی مجاهدین را به دیده کم نگرسته و از آن تجلیل آنچنانی نکرده است.
در زمان آقای کرزی، تجلیل از ۸ ثور تنها در محافل کوچک دولتی منحصر شده بود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.