اعضای مجلس سنا: قاتلان فرخنده علنی اعدام شـوند

گزارشگر:چهار شنبه 5 حمیل 1394 ۴ حمل ۱۳۹۴

mnandegar-3اعضای مجلس سنا ضمن ابراز تاثر عمیق نسبت قتل و آتش زدن جسد فرخنده، از نهادهای عدلی و قضایی کشور خواستار اعدام علنی عاملان قتل این خانم شدند.
سناتوران حادثه قتل فرخنده را به مثابه براندازی عزت زنان کل کشور و دفن انسانیت عنوان کردند.
صدیقه بلخی رییس کمیسیون امور زنان مجلس سنا گفت: «برداشتن چادر از سر یک زن، کشتن بی‌رحمانه و آتش زدن جسد وی به مثابه بر اندازی عزت کل زنان کشور است؛ این جاهلان، عملی همانند یزید را در وطن ما انجام دادند».
خانم بلخی افزود که اعترافات و جریان محکمه عاملان این حادثه باید به صورت علنی برگزار شود تا مردم از تمام جریانات آن باخبر شونند و درد دل شان تسکین شود.
انارکلی هنریار دیگر عضو سنا نیز این حادثه را دفن عدالت و انسانیت در کشور عنوان کرد که دیگر قابل تحمل نیست و از نهادهای عدلی وقضایی خواست در برابر آن بی تفاوت نباشند.
طیبه زاهدی هم بیان داشت که با اتفاق این حادثه، دیگر زنان در کشور به ویژه در دانشگاه‌ها مصونیت ندارند و باید تمام عاملان این قضیه مجازات شوند.
سناتوران این عمل را خلاف دستورات اسلام دانستند و نسبت بی‌تفاوتی پولیس و حکومت در قبال این حادثه به شدت انتقاد کردند.
همچنین، برخی سناتوران پولیس را در این قضیه دخیل دانستند و خواستار مجازات منسوبانی شدند که در نزدیکی حادثه حضور داشتند و مانع کشته شدن فرخنده نشدند.
فضل هادی مسلمیار رییس مجلس سنا نیز از نهادهای عدلی و قضایی کشور خواست که عاملان این حادثه را همانند عاملان قضیه پغمان، به اعدام محکوم کنند.
آقای مسلمیار تاکید ورزید که سناتوران خواستار تطبیق عدالت هستند و از این حادثه نظارت خواهند کرد.
درهمین حال، نورحبیب جلال سرپرست دادستانی کل کشور که در نشست دیروز مجلس سنا حضور داشت گفت که این حادثه تاهنوز به داستانی محول نشده و این نهاد با درنظرداشت قوانین کشور و شریعت اسلامی عدالت را تطبیق خواهد کرد.
آقای جلال افزود: « در مورد این قضیه و سایر قضایا عدالت را به پیمانه واقعی تامین می‌کنیم و در صورت هر گونه تخطی تعهد می‌سپارم که شخصاً به شما پاسخگو خواهم بود».
او تاکید ورزید که اداره داستانی این حادثه را به رویت اسناد بررسی می‌کند و تصمیم احساساتی در زمینه نخواهد گرفت.
روز دوشنبه مجلس نماینده‌گان نیز این حادثه را تاسفبار یاد کرد و خواستار مجازات عاملان آن شد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.