اعضای مجلس: کمـیسیون شـکایات بایـد توضیـح دهـد

گزارشگر:سه شنبه 20 قوس 1397 ۱۹ قوس ۱۳۹۷

شماری از نماینده‌گان مجلس با انتقاد از عقب‌نشینی کمیسیون رسیده‌گی به شکایات انتخاباتی از فیصلۀ اخیر خود مبنی بر ابطال آرای انتخاباتی حوزۀ کابل، تأکید کردند که این کمیسیون در مورد توضیح دهد.
به گفتۀ نماینده‌گان منتقد، این دومین‌بار است که کمیسیون رسیده‌گی به شکایات انتخاباتی از موضع‌گیری و فیصلۀ خود عقب‌نشینی می‌کند.
mandegarصادقی‌زاده نیلی نمایندۀ مردم دایکندی در نشست دیروز اشاره کرد که ابطال تمام آرای حوزۀ کابل از دو حالت بیرون نیست.
آقای نیلی می‌گوید که ممکن کمیسیون رسیده‌گی به شکایات انتخاباتی زمانی که امکان تشخیص آرای پاک از ناپاک وجود نداشته کار را براساس قانون انجام داده که در این صورت ما حمایت خود را از تصمیم اخیر این کمیسیون اعلام می‌کنیم.
او ادامه داد: در غیر این صورت کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی خلاف قانون و اصول چنین فیصله کرده و روند کلان ملی را آسیب زده است.
سیدعلی کاظمی نمایندۀ کابل در مجلس نیز تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد ابطال آرای حوزۀ کابل را ستود و اضافه کرد که کمیسیون انتخابات به هیچ وجه توانایی جدا ساختن آرای پاک از آرای ناپاک را نداشت.
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شوند که چهارشنبه گذشته کمیسیون رسیده‌گی به شکایات انتخاباتی کشور، انتخابات پارلمانی برگزار شده در ولایت کابل را به دلیل آنچه که تقلب‌ها و جرایم انتخاباتی گسترده خوانده شده، باطل اعلام کرد. یک روز پس از آن کمیسیون‌های انتخاباتی پس از نشستی که با معاون دوم، ریاست حکومت وحدت ملی داشتند، گفتند در این تصمیم تجدید نظر می‌کنند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.