اعلامیه شورای نامزدان ریاست جمهوری، در مورد بازشماری آرا

۲۶ عقرب ۱۳۹۸

اعلامیه مطبوعاتی شورای نامزدان ریاست جمهوری کابل – ۲۶ عقرب ۱۳۹۸

شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ به ادامه موقف اصولی قبلی خویش یکبار دیگر تأکید می کند: تا زمانی که آراء پاک و ناپاک از هم جدا نشوند و مسیرِ شمارش در پرتو اجماع کاندیداها محتوای اطمینان بخش پیدا نکند، بازشماری بواسطه کمیسیون مستقل انتخابات را مورد تأیید قرار نمی دهد. از رئیس و هیأت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات به گونه جدی خواهشمندیم تا خبر های خلاف واقع را بازتاب ندهند، در جهت مشکلات داخلی کمیسیون توانایی خود را به کار اندازند و از هماهنگی ها و ترتیباتِ خلاف رویه ها، طرزالعمل ها و لوایح کمیسیون بپرهیزند و احتراز نمایند. شورای نامزدان ریاست جمهوری برای بازشماری مورد مشورت قرار نگرفته و مشارکت نمی نماید، بنابراین هرگونه تصمیم گیری های خلاف قانون را مردود می شمارد و در تضاد با منافع عمومی و ثبات ملی کشور تلقی می نماید.

logo.jpgsssssss

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.