اعلامیۀ اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان در پیوند با جلب مسوولان روزنامه‌های آرمان ملی و هشت صبح به لوی سارنوالی

/

مدیران مسوولِ روزنامه‌های هشت صبح و آرمان ملی، روز گذشته از سوی لوی سارنوالی جلب و زیرِ تحقیق قرار گرفتند.
بر اساس گفته‌های مسوولان روزنامه‌های هشت صبح و آرمان ملی، اولی به دلیل نشر گزارشی زیر عنوان «یافته‌های هشت صبح: معادن افغانستان تاراج می‌شوند» که در شمارۀ ۱۶۱۶ مورخ ۱۱ حمل ۱۳۹۲ خورشیدی در این روزنامه به نشر رسیده است، و دومی به دلیل نشر خبری زیر عنوان «بیست کیلو طلای سفید از فرودگاه کابل به‌طور قاچاق کشیده شده» که در یکی از شماره‌های منتشرۀ جدی سال ۱۳۹۱ چاپ شده، مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.
مدیر مسوول روزنامۀ آرمان ملی در پی راجع شدنِ شکایت مسوولان بخش‌های مختلف فرودگاه کابل، از سوی «کمیسیون رسیده‌گی به تخطی‌ها و شکایات رسانه‌یی» به لوی سارنوالی و مدیر مسوول روزنامۀ هشت صبح بر مبنای شکایت وزیر معادن، از سوی لوی سارنوالی مورد جلب و بازجویی قرار گرفته‌اند.
اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان، حکم جلب و بازجوییِ هر دو مدیر مسوول را برخلاف احکام صریح قانون رسانه‌های همه‌گانی می‌داند.
بر مبنای حکم مادۀ چهل‌وسوم قانون نافذ رسانه‌های همه‌گانی، رسیده‌گی به شکایت از یک رسانه… ادامه صفحه ۶
اعلامیۀ اتحادیۀ ملی ژورنالیستان…
در گام نخست وظیفۀ «کمیسیون رسانه‌های همه‌گانی» است و در صورتی که قضیۀ جنبۀ جرمی داشته باشد، همین کمیسیون (کمیسیون رسانه‌های همه‌گانی) می‌تواند چنین قضیه‌هایی را به مراجع عدلی و قضایی راجع کند.
در هر دو قضیۀ مربوط به روزنامه‌های هشت صبح و آرمان ملی، این روند قانونی به انجام نرسیده است و نمی‌توانسته انجام شود؛ چون از نظر قانونی مانع دارد.
وزارت اطلاعات و فرهنگ با وجود گذشت نزدیک به چهار سال از انفاذ قانون رسانه‌های همه‌گانی، هنوز حاضر به تشکیل کمیسیون رسانه‌های همه‌گانی نشده و در واقع، شخص وزیر اطلاعات و فرهنگ، مانع ایجاد این کمیسیون است.

اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان از لوی سارنوالی کشور جداً تقاضا دارد که:
– هر دو قضیه را از دایرۀ پیگرد قانونی خارج سازند و از وزارت اطلاعات و فرهنگ بخواهند که در گام نخست این قضایا از سوی کمیسیون رسانه‌های همه‌گانی پیگیری شود.
– مسوولان لوی سارنوالی کشور نباید اجازه دهند که روند پیگیری قانونی این قضایا، زیر اعمال نفوذ و فشار مقامات حکومتی قرار گیرد.
– دوسیه‌های مورد نظر روزنامه‌های آرمان ملی و هشت صبح را حفظ کنند.
اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان هم‌چنان از شورای ملی و ریاست جمهوری کشور می‌طلبد که جلو خودسری‌ها و بی‌قانونی‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ را گرفته و به مسوولان لوی سارنوالی، هدایت بدهند که از پیگیری این دو قضیه، خود داری نمایند.

شورای اجراییۀ اتحادیۀ ملی ژرونالیستان افغانستان

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.