اعمار لیسۀ پوهاند دوکتور سید یوسف محمد علمی در کابل

/

وزارت معارف کشور در ناحیۀ هفدهم شهر کابل مکتبی را به نام پوهاند دوکشور سید یوسف محمد علمی اعمار کرده است.
اعضای خانوادۀ دوکتور علمی ضمن سپاس‌گذاری از مقام‌های وزارت معارف، نام‌گذاری چنین مکتبی را «نشانۀ ارج‌گذاری به فرهنگ و معارف کشور تلقی کرده‌اند.»
آن‌ها همچنان در پیامی گفته‌اند: وزارت معارف کشور با تاسیس، نام‌گذاری و احداث این مکتب از جانبی یک محیط سالم تعلیمی برای هفت هزار کودک و نوجوان کشور مهیا ساخته است و از طرف دیگر به خانوادۀ ما افتخار بخشید و مکتبی را به اسم پوهاند صاحب مرحوم مسمی کرد.
در این پیام آمده است: بدون شک مورخ و دانشمندی که بیش از چهل و دو سال عمر عزیز خویش را در راه تربیت و آموزش فرزندان کشور صرف کرد و از همه مناسب دولتی چشم پوشی نمود شایسته تحسین و بزگداشت است. اینک نام گذاری مکتب یادشده بهترین هدیه برای بازماندگان مرحومی می‌باشد و انشاالله سبب خوشنودی روح آن بزرگوار نیز می‌گردد.

اشتراک گذاري با دوستان :