افزایش جمعیت افغانستان نگران‌کننده است

۲۸ عقرب ۱۳۹۱

وزیر صحت عامه افزایش جمعیت افغانستان را نگران کننده دانسته و آن را از دلایل اصلی فقر و بیکاری عنوان می‌کند.
روز گذشته سازمان ملل متحد گزارش جهانی حالت نفوس ۲۰۱۲ را منتشر کرد.
لارنت زیسلر نمایندۀ صندوق وجهی جمعیت سازمان ملل متحد افزایش روز افزون جمعیت را در افغانستان نگران کننده عنوان کرده و گفت: «در حالی که نود درصد زنان افغانستان از روش تنظیم خانواده آگاهی دارند ولی فقط بیست درصد زنان افغان از این روش‌ها استفاده می‌کنند.»
وی افزود که سرمایه‌گذاری بر تنظیم خانواده، باعث کاهش فقر، رشد صحت، ترویج برابری جنسیتی، ایجاد فرصت‌ها برای ادامۀ تحصیل جوانان و افزایش نیروی کار می‌شود.
ثریا دلیل وزیر صحت عامۀ کشور نیز بر نگران کننده بودن رشد جمعیت در کشور تأکید کرده و گفت که از نظر افزایش جمعیت در جهان، افغانستان در ردۀ دهم قرار دارد.
وی گفت که تنظیم خانواده علاوه بر رشد اقتصادی و کاهش فقر در کشور، باعث کاهش مرگ و میر مادران و کودکان نیز می‌گردد.
وی افزود که به پیش‌بینی سازمان ملل متحد اگر رشد جمعیت در کشور سیر کنونی را بپیماید، جمعیت کشور در سال ۲۰۲۰ به ۴۲ میلیون، در سال ۲۰۲۵ به ۴۷٫۶ میلیون، در سال ۲۰۳۰ به ۵۳ میلیون و در نهایت در سال ۲۰۳۵ به ۵۹ میلیون نفر می‌رسد.
با این همه وزیر صحت عامه می‌گوید که در سال‌های اخیر مرگ و میر مادران سیر نزولی را پیموده و از هر صد هزار مادر تنها ۳۲۷ مادر مرده اند.
وی می‌افزاید که در افغانستان هر مادر به طور متوسط دارای پنج فرزند می‌باشند در حالی که این تعداد در کشورهای منطقه مانند ایران ۱٫۹ فرزند، در ترکمنستان ۲٫۱، در پاکستان سه و در چین ۱٫۶ فرزند بوده است.
او همچنان گفت که حدود شصت درصد مادران در دوران باروری حداقل یکبار به خدمات صحی دسترسی می‌یابند.
دلیل همچنان بی‌سوادی را یکی از عوامل مهم این افزایش جمعیت دانسته و می‌گوید که ۷۶ درصد زنان بین ۱۵ تا ۴۰ بی‌سواد هستند.
وی می‌گوید که افزایش تعداد قابله‌های مسلکی در کشور، شامل کردن مضمون تنظیم خانواده در نصاب تعلیمی وزارت معارف، تبلیغ شیوه‌های تنظیم خانواده در کلینیک‌ها و دسترسی خانواده‌ها به ادویه‌های ضد حاملگی به طور رایگان از جمله برنامه‌های این وزارت جلوگیری از افزایش جمعیت است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.