افزایش خشونت علیه آواره‌گان در آلمان

چهارشنبه 25 قوس 1394/

mandegar-3در سال روان، بیش از ۸۰۰ حمله بر کمپ های آوارگان انجام شده است. این فقط بخشی از اعمال خلافی است که با انگیزه های خارجی‌ستیزی انجام می شوند. پولیس آلمان موارد زیادی از تهاجم به آوارگان و امدادگران رضاکار را ثبت کرده است.
شمار حملات به کمپ های آوارگان به شدت افزایش یافته است. نوشتن شعار بر دیوار، شکستن شیشه و آتش افروزی از جمله این گونه حملات می باشد. اما افزون بر آن در آلمان اعمال خلاف دیگری نیز علیه آوارگان و یا اشخاصی که به آن ها کمک می کنند، انجام می شود.
در سال روان تا اواسط ماه نومبر ۱۶۱۰ مورد جرم با انگیزه های عمدتا راست گرایانه ثبت شده است که به گونه‌یی با «اسکان پناهجویان» رابطه دارد. به این ترتیب این موارد در مقایسه با سال گذشته تقریبا دو برابر شده است. به گزارش خبرگزاری آلمان جناح حزب سبزها در پاسخ به سوالش این اطلاعات را دریافت کرده است.
حمله به آوارگان، امدادگران و سیاستمداران
براین اساس همه جرائمی که با انگیزه های سیاسی و در ارتباط با اسکان آوارگان انجام شده اند، یعنی نشر مضمون‌های تحریک آمیز در انترنت، تخریب اموال عمومی، حملات فیزیکی در تظاهرات و یا اعمال خلاف دیگری که بیرون از کمپ های پناهجویان انجام می شوند، تحت این آمار قرار می گیرد.
حتمی نیست که هدف این خشونت ها به طور مستقیم پناهجویان باشند. موارد حملات به سیاستمداران و یا اشخاص دیگری که به آوارگان در کمپ های محل سکونت آن ها کمک می کنند، در این آمار ثبت می شود.
پولیس آلمان تحت عنوان «خارجی ها- پناهندگی» نیز اعمال خلاف را ثبت می کند. این جا پولیس همه جرائمی را ثبت می کند که به نوعی در ارتباط با آوارگان و خارجی ستیزی قرار دارند. در سال روان تا اواسط ماه نومبر ۳۶۲۵ جرائمی ثبت شدند که عمدتا با انگیزه های راست گرایانه انجام شده اند. در این بخش نیز شمار آن ها در مقایسه با سال پیش دو برابر شده است.
در مطبوعات و رسانه های آلمان بیشتر موارد حملات بر کمپ های آوارگان مطرح می شود. ماموران در این زمینه بیش از ۸۰۰ مورد را ثبت کرده اند که به این ترتیب جرائم این بخش در مقایسه با سال ۲۰۱۴ چهار برابر شده است. نوشتن شعار بر دیوارها، تخریب اموال عمومی و یا تبلیغات با مضمون های نفرت پراکنی علیه خارجی ها، همچنین شمار رو به افزایش آتش افروزی و حملات فیزیکی جزو این گونه جرائم به شمار می آید.
انتقاد به آمار ارایه شده توسط پولیس
انتون هوف رایتَر، رییس جناح حزب سبزها در پارلمان آلمان گفت که آمار ارایه شده توسط پولیس «حتی اندکی از دامنه واقعی تهاجم ها را هم» بازتاب نمی دهد.
حزب سبزهای آلمان می گوید که آمار پولیس دقیق نیست و نمی توان با استفاده از آن به درستی نتیجه گیری کرد. مقام های دولتی آلمانی در آغاز سال ۲۰۱۴ شروع به ثبت جداگانه حملات علیه کمپ های آوارگان کردند.
اکنون حکومت آلمان فدرال می خواهد – تا حد امکان از اول جنوری ۲۰۱۶ – بخش های دیگری هم را به طور جداگانه ثبت کند: حمله به پناهجویان، درگیری میان آوارگان با انگیزه سیاسی و حمله به سازمان های امدادگر و امدادگران رضاکار که به آوارگان کمک می کنند. این را وزارت داخله آلمان فدرال اعلام کرده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.