افزایش سگ‌های ولگرد و بازار گرم مراکز شخصی واکسین سگ‌گزیده‌گی

گزارشگر:ناجیه نوری / سه شنبه 26 جدی 1396 ۲۵ جدی ۱۳۹۶

مراکز شخصی واکسین سگ‌ گزیده‌گی در شهر کابل، مکان‌هایی اند که روزانه بیش از ده‌ها بیمار سگ گزیده را واکسین می‌کند و از هر مرحله واکسین بیشتر از ۵۰۰۰ افغانی دریافت می‌کند، واکسین سگ‌ گزیده‌گی چهار مرحله دارد.
mandegar-3این مراکز اکثراً شخصی اند و بدون شک خدماتی را برای بیماران ارایه می‌کنند؛ اما به دلیل نبود واکسین در مراکز صحی دولتی درآمد بسیار خوبی دارند و از این راه پول خوبی دریافت می‌کنند
یکی از این مراکز، مرکز واکسین سگ گزیده‌گی علی‌خیل است که به گفته مسوول این مرکز روزانه بیش از ده تا پانزده بیمار را واکسین می‌کند که قیمت آن از ۱۰۰۰ افغانی شروع می‌شود و تا ۵۰۰۰ افغانی می‌رسد.
مسوول این مرکز می‌گوید: «اکثر بیماران بدون مراجعه به شفاخانه‌های دولتی و مستقیماً به این مراکز مراجعه می‌کنند و واکسین دریافت می‌کنند، زیرا آنان می‌دانند که مراکز صحی دولتی واکسین سگ گزیده‌گی ندارد، موردی که پولی کلنیک مرکزی کابل آن را رد می‌کند.
عبدالحمید حمید رییس شفاخانه پولی کلنیک مرکزی به روزنامه ماندگار می‌گوید که دراین شفاخانه بخش سگ گزیده‌گی دارند و این گونه بیماران را در چهار مرحله واکسین می‌کنند.
بااین حال، سخنگوی وزارت صحت عامه می‌گوید: شفاخانه پولی‌کلنیک مرکزی، انتانی، استقلال، احمدشاه بابا مینه، سرکوتل خیرخانه، یک‌صد و دو بستر خیرخانه، ارزان قیمت و سروبی مکان‌های اند که بخش سگ گزیده‌گی دارد و برای بیماران واکسین سگ گزیده‌گی تجویز می‌شود، موردی که مردم آن را رد می‌کنند.
مراجعین به این شفاخانه‌ها با رد این ادعا می‌گویند که چند بار به این شفاخانه‌ها مراجعه کردند؛ اما جواب این شفاخانه‌ها منفی بوده و آنان را به مراکز واکسین سگ گزیده‌گی شخصی معرفی کرده اند.
ما نیز با مراجعه به چندین شفاخانه از جمله انتانی دریافتیم که این واکسین در مراکز صحی دولتی وجود ندارد و مردم مجبوراً برای دریافت این واکسین به مراکز شخصی مراجعه کرده و پول گزافی بپردازند.
یکی تن از مراجعین به شفاخانه انتانی که او را سگ گزیده بود و چون این شفاخانه واکسین سگ گزیده‌گی نداشت، او مجبور شد تا به یکی از مراکز واکسین سگ گزیده‌گی شخصی که آدرس آن را داکتران شفاخانه انتانی برایش داده بودند، مراجعه کند.
او با عصبانیت به ما گفت: اگر آن سگ دیوانه باشد و بیمار هم توانایی خرید واکسین را نداشته باشد، چطور می‌شود؟ آیا حکومت فاسد که حتا از کریدت کارت‌های مردم هم مالیه می‌گیرد، توان خرید واکسین را ندارد، پس این همه مالیات به کجا می‌رود و به جیب کی‌ها ریخته می‌شود، شاید هم اشرف‌غنی این پول‌ها را جمع کرده تا در انتخابات برای خود مصرف کند.
او با انتقاد از حکومت گفت که اگر حکومت فاسد اشرف‌غنی توانایی جمع‌آوری سگ‌های ولگرد را ندارد، حداقل این سگ‌ها را واکسین کند تا باعث انتقال بیماری نشود، کاری دیگری که این حکومت برای مردم نمی‌کند، حداقل سگ‌ها را واکسین کند.
طبق آماری که ما از مراکز واکسین سگ گزیده‌گی که اکثراً دولتی نیستند، دریافت کردیم، روزانه بیش از ده‌ها نفر توسط سگ‌های ولگرد گزیده می‌شوند و این آمار نشان می‌دهد که سگ‌های ولگرد در شهر کابل افزایش یافته است و باعث آزار و اذیت مردم می‌شود.
باشنده‌گان شهر کابل، شهرداری کابل را مسوول افزایش سگ‌های ولگرد دانسته می‌گویند: شهرداری کابل مسوول است تا سگ‌های ولگرد از باخوردن سم از بین ببرد.
اما مسوولان در شهرداری کابل می‌گویند: شهرداری کابل تاکنون موفق شده تا سگ‌های ولگرددر هفت ناحیه شهر کابل را واکسین کرده و از انتقال بیماری سگ دیوانه جلوگیری کنند.
عبدالجلیل صالحی سخنگوی شهرداری کابل به روزنامه ماندگار گفت: ما برای حل این مشکل سه مرحله را در نظر گرفتیم و برنامه ما از سال پار آغاز شده و تاکنون موفق شدیم که سگ‌های ولگر در هفت ناحیه را واکسین کنیم.
به گفته صالحی برنامه شهرداری برای مصون ساختن شهرکابل از وجود سگ‌ها سه مرحله دارد، مرحله اول واکسین سگ‌ها است که تاکنون در هفت ناحیه تطبیق شده است.
او تاکید کرد: مرحله دوم عقیم سازی سگ‌های ولگرد است که تا از افزایش سگ‌های ولگرد جلوگیر شودو مردم سوم هم آگاهی دهی برایم مردم است که مردم چگونه بتوانند از گزیدن سگ‌های ولگرد در امان بمانند.
صاحلی همچنان گفت: زمانی‌که مرحله اول ما در تمامی ناحیه‌های شهر کابل تکمیل شود، مرحله دوم را آغاز می‌کنیم و به همین ترتیب پیش خواهیم رفت؛ اما مردم عزیز ما باید بدانند که تطیق این برنامه‎‌ها زمان نیاز است و باید حوصله داشته باشند.
این درحالی‌ست که سگ‌های ولگرد عامل انتقال انواع بیماری‌های خطرناک از جمله هاری، کرم انگلی و بیماری‌های مشترک انسان و حیوان هستند و به‌همین دلیل از عوامل اصلی تهدید سلامت انسان و جوامع محسوب می شوند؛ ولی می‌توان این تهدید را از طریق راه‌های چون : زنده‌گیری سگ‌های ولگرد، استفاده از داروهای بیهوشی و انتقال آن‌ها به مکان‌های مناسب، استفاده از داروهای بیهوشی و صادرات سگ‌های ولگرد، عقیم کردن سگ‌های ولگرد، استفاده از داروهای بیهوشی و واکسیناسیون سگ‌های ولگرد و… مواردی اند که می‌شود آمار انتقال بیماری از طریق سگ گزیده‌گی را به حداقل رساند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.