افزایش ناامنی‌ها و هجومِ کابوس‌های کُهنه

/

ماندگار
هیچ خانه و خانواده‌یی نیست که بحث امنیت و آیندۀ افغانستان در آن، قبل گستردنِ سفرۀ شب مطرح نشود و پایانِ سفره نیز با تحلیل‌هایی در همین رابطه همراه نباشد.
مردم از حوادثی که در این شب و روزها در گوشه‌وکنارِ کشور اتفاق می‌افتنـد، سخت پریشان‌اند و روزهای دلهره‌آوری را تجربه می‌کنند و از بازگشتِ روزگارِ تاریکِ گذشته و حتا بدتر از آن، در وحشت و اندوه به‌‌سر می‌برند.mnandegar-3
عمده‌ترین نگرانیِ مردم را نشر برخی خبرها مبنی بر نفوذ و حضور داعش در برخی ولایت‌ها تشکیل می‌دهد.
مردم افغانستان در گذشتۀ نه‌چندان دور، طعم تلخ و مرگبارِ حاکمیتِ طالب را چشیده‌اند و اکنون گروه داعش برای آن‌ها تداعی‌کنندۀ نسخۀ آتشین‌تر و سوزنده‌ترِ طالبانیسم و تحجر است. خشونتی که دو دهه قبل در قالب «امیرالمونین» از «قندهار» آغاز شد و خرمنِ آرزوهای مردم را برباد داد، امروز از «موصل» در قالب «خلیفه» به‌راه افتاده و گویا می‌خواهد منطقه و جهان را بسوزاند.
ابراز نگرانیِ کشورهای منطقه و جهان از توسعۀ داعش، به نگرانی‌های مردمِ افغانستان می‌افزاید و حالا مردم مانده‌اند و کابوس‌های کهنه و برزخ تصمیم‌گیری؛ «آیا باز بارِ سفر باید بست و یا هم ایستاد و جنگید و مقاومت کرد، و یا این‌که همه چیز خوب می‌شود و نیازی به این‌همه ترس و نگرانی نیست؟»
پس از واگذاری مسوولیت‌های امنیتی به نیروهای داخلی و رشد ناامنی در گوشه‌وکنار کشور، نشر خبرها و تصویرهایی از حضور داعش در مناطق جنوبی افغانستان، نگرانی‌های مردم نسبت به آینده به‌شدت افزایش یافته است. بارزترینِ این نگرانی‌ها در سخنانِ ده روز پیشِ عطامحمد نور در ولایت بلخ و نیز سخنانِ اخیرِ امیر اسماعیل‌خان فرمانده معروف جهادی در هرات نهفته است. این دو چهرۀ مطرحِ مربوط به جریان جهاد و مقاومت، هر دو از جنگ‌ها و ناامنی‌های فزاینده و پیچیده در سالِ پیش رو خبر دادند.
امیر اسماعیل‌خان والی پیشینِ هرات و یکی از فرماندهان اسبقِ جهادی هشدار داد که مخالفان مسلحِ دولت در ماه‌های آینده امنیت را به شکل بی‌سابقه تهدید خواهند کرد.
آقای اسماعیل‌خان از حکومت وحدت ملی می‌خواهد که هرچه سریع‌تر برنامۀ منظمی را به‌خاطر کنترول اوضاع امنیتی روی دست گیرد. او وضعیت امنیتی هرات را خطرناک توصیف کرد و گفت که روند موجود برای مردم این ولایت اصلاً قابل تحمل نیست.
معرفی اعضای کابینه و تخصیصِ نهادهای امنیتیِ کشور به یک قوم نیز به پیچیده‌گیِ تحلیلِ رویدادها افزوده است. در پهلوی این، هرچند تحویل‌گیری مسوولیت‌های نظامی توسط نیروهای داخلی به عنوان یک دستاورد در سطوحِ مختلف مورد استقبال قرار گرفته، اما شهروندان افغانستان نگران‌اند که پس از این، حضور طالبان و دیگر گروه‌های دهشت‌افکن در کشور به‌تدریچ پُررنگ شود و اوضاع امنیتی از کنترلِ دولت خارج گردد.
وخامت وضعیت امنیتی، به‌ویژه تهدید روزافزونِ طالبان از عوامل اصلیِ نگرانی مردم افغانستان است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، سال ۲۰۱۴ با افزایش حملات شورشیان، مرگبارترین سال برای غیرنظامیانِ افغانستانی بوده است.
با تشکیل دولت وحدت ملی و سفرهای آقای غنی به پاکستان و کشورهای عربی و تطبیق آخرین مرحلۀ انتقال مسوولیت‌های نظامی به نیروهای امنیتی داخلی، انتظار می‌رفت که روزنه‌یی نو به سوی صلح و ثباتِ دایمی در افغانستان گشوده شود.‌ اما اخبار و حوادثِ هفته‌ها و روزهای اخیر نشان می‌دهد که دولتِ جدید هیچ برنامۀ مدونی برای تأمین ثباتِ پایدار در افغانستان ندارد.
مردم افغانستان سرگردان و سراسیمه‌اند و هیچ‌کس نمی‌داند وضعیت به کدام‌سو روان است. دولت وحدت ملی وظیفه دارد که به نگرانی‌های مردم در این خصوص پاسخ دهد و برای خروج از این وضعیت مبهم، برنامۀ دقیق و مدونِ امنیتی ارایه کند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.