افزایش هشتاد درصدی بازگشت مهاجران افغانستانی از پاکستان

شنبه 9 اسد 1395/

mandegar-3ریاست امور مهاجران و عودت‌کنندگان ولایت ننگرهار می‌گوید که از یک ماه به این‌سو برگشت مهاجران افغانستانی از پاکستان ۸۰ درصد افزایش یافته است.
پس از آن‌که در بندر تورخم چهار بار زد و خوردهایی بین سربازان افغانستانی و پاکستانی بر سر ساختن یک دروازه صورت گرفت، حکومت پاکستان بعد از آن با مهاجران افغانستانی برخورد خشونت بار را شروع کرد و برخی را مجبور به ترک آن کشور گردانید. در این زد و خورد ها که در ماه رمضان صورت گرفت در هر دو طرف کشته و زخمی به جا گذاشت.
غلام حیدر فقیر زی رئیس امور مهاجران و عودت‌کننده‌گان ولایت ننگرهار به دویچه وله گفت که در یک ماه گذشته از طریق بندر تورخم در حدود سه هزار خانواده واپس به وطن برگشته اند که برعلاوه اهالی ولایت ننگرهار، باشندگان سایر ولایات نیز در بین شان می باشند.
او افزود: «از یک ماه به اینسو ۲۷۰۲ خانواده به وطن آمده اند که از آن جمله ۳۵۹ خانواده آن اسناد دارند.»
نامبرده افزود که در ماه گذشته در حدود ۹۰۰ نفر به دلیل نداشتن اوراق مهاجرت از طریق پولیس پاکستان در تورخم به حکومت افغانستانیستان سپرده شده اند.
او می‌گوید عودت‌کننده‌گانی که سند مهاجرت داشته باشند، برای هر عضو خانواده شان تا ۴۰۰ دالر امریکایی کمک می‌شود، اما کسانی که اسناد ندارند، از طریق یک اداره ملل متحد به آن ها به ارزش ۳۰۰ دالر امریکایی مواد خوراکی و غیر خوراکی کمک می شود.
از جانب دیگر برخی عودت‌کننده‌گان می گویند که پاکستان با مهاجران افغانستانی بسیار رفتار خراب دارد که از همین جهت بسیاری مجبور می گردند به وطن برگردند.
یکی از بازگشت کننده‌گان گفت: «در آنجا زندگی بی عزتی است، اگر پادشاه هم باشی در آنجا فقیر هستی. در کشور خود اگر فقیر هم باشی وطن خودت هست.»
یک عودت کننده دیگر گفت: «هرگاه کسی را جایی بیینند دستگیر می کنند و به زندان می اندازند. در آنجا پولش را می گیرند و باز به سرحد می آورند و به حکومت افغانستانیستان می سپارند.»
آن ها می‌گویند که حکومت برای عودت‌کننده‌گان به کشور در پهلوی تهیه سرپناه کمک های ضروری دیگری نیز بکند.
با این‌هم یک تعداد که اسناد مهاجرت ندارند از جریان توزیع کمک ها ناخشنود اند و می گویند با آنها هیچ گونه کمک نشده است.
یک خانم بیوه که به وطن عودت کرده است می گوید: «کسی به من چیزی نداد. آمدیم در اینجا روز ما را گذشتاندیم کسی چیزی هم نداد. ما در اینجا زمین داریم، اما در آن خانه آباد کرده نمی توانیم، زیرا توانایی اش را نداریم.»
مانند این خانم شمار دیگر عودت‌کننده‌گان به کشور نیز که اسنادی ندارند از حکومت افغانستانیستان و ادارات کمکی شکایت می کنند.
غلام حیدر فقیرزی رئیس امور مهاجران و عودت‌کننده‌گان ولایت ننگرهار موجودیت چنین مشکلاتی را تایید نموده و می گوید در صدد یافتن راه حلی برای آن است. نامبرده می گوید: «حال این کمک ها کم شده است. ما امروز با مسئولین ملل متحد نشست داشتیم. ما به آن ها پیشنهاد افزایش کمک ها را نمودیم، اما آن ها می گویند که ما از ۱۶ درصد بیشتر کمک نمی توانیم، اما اطمینان داد که در ارتباط با افزایش کمک ها با مرکز شان تماس می گیرد.»
در حال حاضر بیش از دو میلیون مهاجر افغانستانی در پاکستان زندگی می کنند که حدود یک و نیم میلیون آن ثبت دفتر شده ه اند و سند اجازه اقامت در آن کشور دارند.

اشتراک گذاري با دوستان :