افزایش ۴۳ میلیاردی عواید ملی

گزارشگر:یک شنبه 5 جدی 1395 ۴ جدی ۱۳۹۵

وزیر مالیه ضمن تشریح دست‌آوردهای مالی سال جاری برای نمایندهگان از افزایش عواید ملی به میزان ۴۳ میلیارد افغانی نسبت به سال گذشته خبر داد.
اکلیل حکیمی، وزیر مالیه دیروز (شنبه، ۴جدی) در نشست استماعیه مجلس نماینده‌گان اشتراک کرد.
او ضمن تشریک دست‌آوردها، پیشرفت‌ها و برنامه‌های مهم وزارت مالیه در سطح بین‌المللی، منطقه‌یی و ملی با نمایندهگان در رابطه با پیشرفت‌های mandegar-3اقتصادی کشور در دو سال اخیر، افزایش عواید ملی، نتایج کنفرانس‌های وارسا و بروکسل، برنامه‌های مهم ملی و همکاری‌های منطقه‌یی معلومات داد.
وزیر مالیه در مورد افزایش عواید ملی تصریح کرد: صندوق بین‌المللی پول ۱۳۲ میلیارد افغانی را به ما هدف تعیین کرده بود، خوش‌بختانه ما توانستیم ۱۶۵ میلیارد افغانی عواید جمع‌آوری کنیم که از هدف تعیین شده ۳۳ میلیارد افغانی و در مقایسه با سال گذشته،۴۳ میلیارد افغانی افزایش را نشان می‌دهد.
آقای حکیمی هم‌چنان در بارۀ امضاء موافقت‌نامه‌هایی به ارزش میلیاردها دالر با ادارات و کشورهای مختلف کمک‌کننده مانند بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی، صندوق بین‌المللی پول، امریکا، اتحادیۀ اروپا، آلمان، فرانسه، دنمارک، جاپان و کانادا معلومات ارایه کرده و درمورد ایجاد کمیسیون‌های مشترک اقتصادی و بازرگانی با کشورهای چین، روسیه،قزاقستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان، آرزبایجان و امارات عربی هم اشاره کرد.
در این نشست، وزیر مالیه در مورد پیشرفت‌ها و تطبیق برنامه‌های ملی، نصب سامانه ها به هدف جلوگیری از فساد و ایجاد سهولت‌های کاری در ریاست گمرکات، خزاین و عواید، آوردن اصلاحات، افزایش ۳۳ میلیارد افغانی در عواید سال ۱۳۹۵ نسبت به هدف تعیین شده، مصرف۷۶ درصدی بودجۀ ملی و نگه‌داری املاک دولتی به نمایندهگان معلومات داد.
مصرف کم بودجه انکشافی از مشکلاتی است که در چندین سال گذشته، همواره دامن‌گیری دولت افغانستان است و واحدهای بودجه‌یی مستقل به همین دلیل مورد انتقادهای زیادی قرار دارند.
در نشست دیروز مجلس، همایون رسا وزیر تجارت، عبدالستار مراد وزیر اقتصاد و معینان وزارت‌خانه‌های امور خارجه، کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولین نیز اشتراک داشتند و در پیوند به برنامه‌ها و پروژه‌های انکشافی وزارت‌خانه‌های خود معلومات ارایه کردند.
در کنار این، شمار زیادی از اعضای مجلس در نشست دیروزی خود، حملۀ گروهی مهاجمان انتحاری بر خانۀ معلم میرولی نمایندۀ مردم هلمند در ناحیه پنجم شهر کابل را محکوم و تاکید کردند که این رویداد را به‌طور جدی بررسی خواهند کرد.
‌ نعمت‌الله غفاری معاون دوم مجلس نماینده‌گان، حمله بر خانۀ معلم میر ولی نمایندۀ هلمند را محکوم کرد و از کمیسیون امنیت داخلی و امور دفاعی این مجلس خواست که این رویداد را به‌گونه جدی بررسی کند.
در همین حال، برخی از نماینده‌گان مجلس در چگونگی دفع این حمله نهادهای امنیتی را به کوتاهی متهم کردند.
عبیدالله بارکزی یک عضو مجلس در این خصوص گفت که نیروهای امنیتی پس از دونیم ساعت درگیری برای دفع حمله در محل رویداد حاضر نشده اند.
آقای بارکزی افزود: از حکومت به‌ویژه، نهادهای امنیتی گله داریم، درحالی که در خانۀ معلم میر ولی محشر برپا شده بود، تا دو و نیم ساعت نیروهای امنیتی برای از بین بردن مهاجمان وارد عمل نشده است.
به گفتۀ آقای بارکزی، پولیس ساحه را محاصره کرده بود، ولی نه پولیس برای دفع حمله اقدام کرده و نه به دیگر نماینده‌گانی که برای کمک به خانه میرولی شتافته بودند اجازه عمل داده است.
صالح‌محمد سلجوقی، دیگر عضو مجلس نیز در این خصوص گفت که نهادهای امنیتی سیاسی شده و به فکر تأمین امنیت جان شهروندان کشور نیستند و هر عضو این نهادها برای گروه و باند خود کار می‌کنند.
شب پنج‌شنبۀ هفتۀ گذشته، سه مهاجم انتحاری بالای خانه معلم میر ولی نمایندۀ مردم هلمند در مربوطات حوزه پنجم امنیتی شهر کابل حمله کردند و بیش از ۱۱ ساعت با نیروهای امنیتی درگیر شدند.
در این حمله به‌شمول حفیظ‌الله بارکزی پسر عبیدالله بارکزی نمایندۀ مردم ارزگان در مجلس و دو نواسه معلم میر ولی هشت نفر کشته شدند و به‌شمول خود معلم میرولی چندین تن دیگر هم زخم برداشتند.
عبیدالله بارکزی می‌گوید که پسرش برای نجات خود معلم میرولی وخانوادۀ او پس از حمله به خانۀ این عضو مجلس رفته بود.
مسوولیت این حمله را طالبان برعهده گرفت.
حکومت افغانستان نیز حمله بر خانۀ معلم میرولی عضو مجلس نماینده‌گان کار دشمنان مردم افغانستان خوانده و به نهادهای زیربط امنیتی دستور داده است درمورد تحقیقات بیشتری انجام دهند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.