افسرده‌گی و خودکشی با آلوده‌گی هوا ارتباط دارد

گزارشگر:منبع: گاردین برگردان: ابوبکر صدیق ۱ جدی ۱۳۹۸

یک بررسی منظم جهانی نشان می‌‎دهد که گراف خودکشی و افسرده‌گی در وجود کسانی که در مکان‌های آلوده زنده‌گی می‌کنند، بلند است.
کاهش آلوده‌گی جهان و قانون محدودسازی مانند اتحادیه اروپا (EU) می‌تواند از مصاب شدن میلیون‌ها انسان به افسرده‌گی جلوگیری کند. این یک پیش‌فرض برای هوای سمی است که سبب افسرده‌گی می‌گردد.
mandegarدانشمندان باور دارند که علل این همه یک معلول دارد[آلوده‌گی] است، اما اثبات آن در این گفت‌وگو امکان پذیر نیست.
محققان با در نظر داشت سوزاندن مواد بی‌کیفیت نفتی در موترها، خانه‌ها و فابریکه‌های صنعتی این کار را انجام داده‌اند، محققان می‌گوید که شواهد تازه نشان می‌دهد که سوزانید این چیزها، مواد را تولید می‌کند که سازمان جهانی صحبت (WHR) از آن به عنوان هوای کثیف نام برده است.
اسوبل برایت وایت، استاد در دانشگاه کینگس کالیج لندن، (University College London ( و عضو این بررسی می‌گوید: ما نشان دادیم که هوای آلوده می‌تواند به صورت جدی بالای مغز ما تأثیر داشته باشد. گفت‌وگو با اتحادیۀ اروپامی‌تواند یک تفاوت بزرگ را نشان دهد. این خانم می‌گوید که شما می‌توانید ۱۵ درصد از افسرده‌گی را با جلوگیری از آلوده‌گی کاهش دهد. این موارد تاثیر بسزای دارد. به‌خاطری که افسرده‌گی یک بیماری گیچ کنندۀَ عمومی است و این در حال افزایش است. به اساس اطلاعات سازمان صحت جهانی، بیش از ۲۶۴ میلیون انسان در جهان به بیماری افسرده‌گی مصاب هستند.
خانم برایت وایت، می‌گوید: ما می‌دانیم در اخیر تأثیرات هوای آلوده می‌تواند به سلول‌های مغزی برسد هم به سلول‌های خونی و دماغی نفوذ کند و آلوده‌گی می‌تواند تأثیرات سو بر مغز داشته باشد و سلول‌های اعصاب را تخریب کند و هورمون‌های استریس را متحرک بسازد؛ زیرا این به بیماری مغزی ارتباط دارد.
جوزف هایس، یک عضو دیگر گروه محققان، می‌گوید شواهد پیشنهادی نشان می‌دهد که آلوده‌گی خود به افزایش اضطراب مغزی تمام می‌گردد.
این تحقیق که در یک شبکۀ موسوم به چشم‌انداز محیط صحی منتشر شده است، بررسی از مدارک ۱۶ کشوری است که در سال ۲۰۱۷ انتشار یافته است. این نشان می‌دهد ارتباط عمیق میان هوای سمی، افسرده‌گی و خودکشی وجود دارد. این چیزی است که بیشتر مورد تأیید بررسی‌های اخیر قرار دارد، به ویژه بررسی که توسط نهاد (recent research “extremely high mortality” in people with mental disorders and ) انجام شده است. یک بررسی دیگر نیز نشان می‌دهد که آلوده‌گی هوا دلیل قوی بر کاهش ذهینت دارد. بررسی دیگر جهانی در اوایل سال ۲۰۱۹ می‌گوید که آلوده‌گی هوا می‌تواند سلول‌های را تخریب کند و تمام سلول‌های وجود انسان را تحت تأثیر قرار دهد.
اطلاعات اولیه نشان می‌دهد که افسرده‌گی با آلوده‌گی ارتباط دارد؛ حتا در صورتی که کمتر از ۲٫۵ مکرو متر (۰٫۰۰۲۵ ملی متر PM2,5) باشد. افزایش اضطراب تا ۱۰ درصد در یک سال، بلندترین اضطراب است. شهرها دهلی هند با داشتن ۱۱۴ مایکرو مترمربع (۱۱۴µg/m3) در صدر جدول و اوتوا و کانادا در رده‌‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
در شهرهای بریتانیا در سال ۲۰۱۷ میانگین آلوده‌گی (pm2.5 ) 13 مایکروگرام (۱۳µg/m3.) بوده است. به اساس داده‌های سازمان صحت جهانی، ردۀ پاین‌تر از ۲٫۵ درصد، سبب کاهش افسرده‌گی می‌شود که پاین‌تر از ۱۰ مایکرو گرام باشد. بررسی‌های اولیه اضطراب خودکشی را تا ۱۰ درجه مایکرو متر قلم داد کرده است. نتایجی که در بررسی کوتاه بدست آمده، نشان می‌دهد که ۱۰ درجه مایکرو گرام مربع (۱۰µg/m3) آلوده‌‎گی در مدت سه روز اضطراب خودکشی را تا ۲ درصد افزایش می‌دهد.
دانشمندان می‌گویند که امکان افزایش اضطراب که شماری زیاد از مردم را آسیب برساند وجود دارد، به‌خاطری‌که هنوز ۹۰ درصد از مردم جهان در هوای آلوده‌یی‌ زنده‌گی دارند که از معیاری سازمان صحی جهان بلند است.
خانم برایت وایت، می‌گوید که این به شدت قابل نگرانی است و این نتیجۀ ارتباط تنگاتنگ دارد. محققان گقته اند که فکتورهای زیاد است که می‌تواند بالای سلامت مغز تأثیر داشته باشد. موقیعت بودباش، درآمد، تحصیلات، سیگار، کار و چاقی، اما این‌ها نمی‌تواند جدای از قوۀ باشد که اکثر اوقات به دلیل آلوده‌گی هوا که به عنوان قوۀ مخرب فزیکی بالای مغز تأثیر دارند.
آیونیس بوکلیس، استاد دانشکاه کینگس کالج لندن، می‌گویند که این بهترین بررسی در چهل سال است. همچنان این بررسی از بخش‌های مختلف جهان است. به عنوان مثال چین، امریکا، جرمنی در گزارش‌های منتشر شده خیلی مطابقت داشته باشد.
او گفت که شواهد نشان می‌هد که این بررسی محدود بوده و باید به صورت گسرده‌تر انجام شود. به ویژه دانستن در مورد این‌که تأثیرات آلوده‌گی هوا برای کاهش فعالیت مغزی و این‌که راهبردسازان شواهد بشتر را برای روی دست گرفتن عمل به دست بیاورند.
برایت ویت، گفته است که ما نیاز داریم تا تمام توان خود را برای کاهش آلوده‌گی روی دست بگیریم. هوای که به صورت منظم در آن درگردش هستیم. همچنان نیاز به ایجاد سامانۀ تغییر داریم، به این معنا که دولت و پالیسی‌‌سازان برای کاهش آلوده‌گی کمک کنند. محققان گفه‌اند قدم زدن به صورت منظم و فضای سبز به تنهایی نمی‌توان دسبب رشد ذهنی شود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.