افشاگری یک کمیشنر از خلاها، نقایص و تخلفات قانونی کمیسیون انتخابات

۲ جدی ۱۳۹۸

ماندگار: یک روز پس از اعلام نتیجۀ ابتدایی انتخابات ریاست‌جمهوری، یک کمیشنر کمیسیون انتخابات در نامه‌یی به کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی گفته است که اعلام نتیجۀ ابتدایی دارای «خلاها، نقایص و تخلفات قانونی» می‌باشد. او در این نامه مدعی شده که نتایج ابتدایی بنابر فشارهای سیاسی خارجی و داخلی اعلام شده است.
مولانامحمد عبدالله، کمیشنر کمیسیون انتخابات ناوقت دیروز دوشنبه، در صفحۀ رسمی فیسبوکش این نامه را نشر کرد. آقای عبدالله در این نامه نوشته است: «نتایج انتخابات ریاست جمهوری که با تأخیر بیشتر از دو ماه از میعاد تقویم؛ به اساس فیصله‌نامۀ ۱۱۹ مؤرخ ۳۰ قوس ۱۳۹۸ اعلام گردید، دارای خلاها، نقایص و تخلفات قانونی است که آن نقایص و تخلفات عبارت اند از: گنجانیدن آمار صدها فورمه غیرقانونی، گنجانیدن آمار خارج زمان، گنجانیدن آمار محلات که باید بازشماری می‌شد، اما بازشماری نشد و گنجانیدن فورمه‌هایی که صندوق‌های‌شان «مفقود» است؛ در جمع آرای پاک و قانونی».
آقای عبدالله در ادامۀ این نامه نوشته است: از این‌که فیصله‌نامۀ شماره ۱۱۹ به مبنای فیصله‌نامه‌های شماره ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۹، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶ و ۱۱۷ ترتیب گردیده است؛ من، به حیث کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات، نظریات مخالف خود را به محتوای غیرقانونی مندرجات فیصله‌نامه‌های فوق با ذکر دلایل تحریر کردم.
او افزوده است: «انتخاب کردن و انتخاب شدن حق اساسی شهروندان است که نهادهای انتخاباتی، تسهیل کنندۀ این روند می‌باشند و باید تمام اجراآت این نهادهای انتخاباتی بر بنیاد قوانین نافذ، لوایح و طرزالعمل‌های مصوب انجام شود. بنابرآن، باید نتایج ابتدائی و نهایی؛ حاصل ماهیت حقوقی و تخنیکی، مبتنی بر اصل امانت‌داری، شفافیت، بی‌طرفی و استقلالیت کمیسیون‌ها باشد، نه فشارهای سیاسی داخلی و خارجی».
در اخیر یادداشت مولانا محمد عبدالله آمده است: از کمیسیون محترم شکایات انتخاباتی که در جایگاه محکمۀ نظام انتخاباتی کشور قرار دارد؛ تقاضا دارم که با حفظ استقلالیت، بی‌طرفی و رعایت قانون انتخابات، لوایح و طرزالعمل‌های نافذ؛ در جداسازی آرای پاک از ناپاک اجراآت منصفانه و عادلانه نمایند تا سلامت نظام مبتنی بر آرای پاک مردم تضمین گردد.
گفتنی است که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست‌جمهوری ششم میزان روز یکشنبه اعلام شد که بربنیاد آن، محمداشرف غنی با به دست آوردن ۵۰٫۶۴ درصد آرا پیش‌تاز و داکتر عبدالله با به دست آوردن ۳۹٫۵۲ درصد آرا، در ردۀ دوم قرار دارد.

mandegar

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.