افغانستان حریم فضایی خود را ادارۀ می‌کند

/

محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان، گفته است که کشورش باید تا شش ماه دیگر ادارۀ حریم فضایی خود را در دست بگیرد. او گفت که در این زمینه خواستار همکاری امارات متحدۀ عربی شده است.
پس از فروپاشی رژیم طالبان و تهاجم به رهبری ایالات متحده در افغانستان، نیرو های آیساف تا کنون کنترول حریم فضایی افغانستان را در دست دارند.
mnandegar-3آقای غنی در صحبت با تاجران افغانستانی در ابوظبی پایتخت امارات متحدۀ عربی گفت که یک میلیون فرد بیکار در افغانستان میراث شومی است که برای دولت وحدت ملی به جا مانده است. او برای حل این مشکل خواستار همکاری سکتور خصوصی شد.
هم اکنون ۳۶ درصد جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و در پنج سال گذشته تغییر چشم‌گیری در وضعیت این مردم رونما نشده است.
رییس جمهور غنی افزود که مزید بر این وضعیت افغانستان ۱۳۶ میلیون دالر کسر بودجه دارد، حالانکه به گفتۀ او سالانه هشت میلیون دالر صرف پرداخت معاشات مشاورین دولت می شود.
محمد اشرف غنی افزود که۴۰۰ درصد فایده در تجارت امکان ندارد و به «قاچاقبر» و «تاجر غیر مشروع» نیازی نیست. او گفت «یا صادقانه تجارت کنید یا اینکه تجارت را خودمان در دست خواهیم گرفت.» رییس جمهور غنی علاوه کرد که به سرمایه‌گذاری ضرورت است اما نه به انحصار.
رییس جمهور غنی بازرگانان و صنعت کاران افغانستان را تشویق کرد که در کنار کمک‌های خارجی باید سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در افغانستان تقویت شود.
کسر بزرگ تجارتی
واردات افغانستان در حال حاضر ۳۰ چند صادرات شده است که به گفتۀ آقای غنی هیچ کشور دنیا نمی‌تواند چنین وضعیتی را تحمل کند. رییس جمهور غنی وعده سپرد که از این پس همه نیازمندی‌های وزارت های دفاع، داخله، امنیت و معارف از تولیدات داخلی مرفوع خواهد شد.
محمد اشرف غنی گفت که پاکستان موافقه کرده است که حدود ۹۵ درصد صادرات افغانستان را بیشتر از یک روز در بندر نگاه نکند. او افزود که به زودی راه لاجورد -که افغانستان راازطریق ترکمنستان وآذربایجان به اروپا وصل می کند –فعال خواهد شدوبندرهای غیررسمی درمرز ایران وافغانستان به زودی بسته خواهد شد.
آقای غنی گفت که بخش حمل و نقل در افغانستان سقوط کرده است. او وعده سپرد که تمام محدودیت‌هایی را که به گفتۀ وی میراث چهل سال گذشته است برخواهد داشت.او هشدار داد که همه مشکلات ترانسپورتی را از مزاحمت پوسته‌هایی که باعث آزار و اذیت کاروان‌های تجارتی می‌گردد تا مشکل اضافه بار و مراقبت جاده‌ها حل خواهد کرد.
رییس جمهور افغانستان گفت که از این پس قراردادهای بزرگ را خود بررسی خواهد کرد و به گفتۀ وی هشت قراردادی که به معادن افغانستان مربوط می شود به کابینه برنخواهد گشت بلکه برای بررسی به یک هیأت بین المللی سپرده خواهد شد.
محمد اشرف غنی گفت که در زمینۀ استخراج معادن باید به صورت اساسی رفتار شود و هیچ‌گونه شک و شبهه در این قرارداد ها وجود نداشته و سکتور گاز و معادن باید به رقابت مشروع گذاشته شود.
عبیدالله صدرخیل، رییس اتحادیۀ تاجرات افغان در امارات متحده عربی، وعدۀ همکاری با حکومت را داد و گفت که در افغانستان سرمایه‌گذاری خواهد شد، اما تاکید کرد که باید فساد اداری از بین برود و امنیت تامین شود تا سرمایه داران با خیال آسوده در داخل افغانستان سرمایه‌گذاری کنند.
رییس جمهور همچنان وعده کرد که به زودی برنامۀ شهر دارالامان روی دست گرفته خواهد شد تا همه وزارت‌خانه‌ها و ارگان‌های دولتی به شمور ریاست جمهوری در یک منطقه به گونۀ منسجم فعالیت کنند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.