افغانستان خواهان افزایش کمک نظامی روسیه شد

۲۹ حمل ۱۳۹۶

افغانستان که با روسیه در سال‌های اخیر همکاری‌های نزدیک نظامی و امنیتی داشته است از این کشور خواستار ارایه کمک‌های بیشتری در این عرصه شد.
محمد اشرف حیدری رییس ادارۀ امور سیاسی و برنامه‌ریزی راه‌بردی وزارت امور خارجه در جریان سفر به روسیه، گفته است که کابل از مسکو خواستار دریافت کمک‌های نظامی، ارایه خدمات تعمیر و نگه‌داری جنگ افزاری و آموزش پرسنل نظامی و کادر پولیس شده است.
مساله کمک‌های نظامی و آموزش پرسنل ارتش و سازمان پولیس افغانستان در دیدار با مقام‌های وزارت امور خارجه روسیه مطرح و بررسی شد.
آقای حیدری گفته است که از طرف روسی خواستیم در تعمیر و نگه‌داری بالگردهای تحویل گرفته از روسیه با افغانستان مشارکت کند.
روسیه در سال‌های اخیر ۱۲ فروند بالگرد نظامی به افغانستان تحویل داده که بخش عمده این بالگردها با بودجه امریکا خریداری شده است.
روسیه همچنان سال گذشته از افغانستان خواسته بود، فهرست نیازمندی‌های این کشور را برای مبارزه با تروریسم ارایه کند.
به گزارش رسانه‌های روسی، این کمک‌ها شامل بالگردهای نظامی، تانک، موشک‌انداز و انواع تسلیحات سبک می‌شود.
آموزش پرسنل نظامی و پولیس افغانستان در آموزشگاه‌های روسیه نیز بخش مهم دیگر همکاری‌های دو کشور است که از سال ۲۰۱۲ جریان دارد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.