افغانستان هفتمین کشور آسیب ‌پذیر در جهان است

/

یmnandegar-3ک نهاد پژوهشی – آموزشی امریکایی در گزارش تازه‌یی آسیب پذیرترین کشورهای جهان را دسته بندی کرده که بر بنیاد آن، افغانستان در رده‌ هفتم قرار گرفته است.
پ نهاد پژوهشی- آموزشی the fund for peace گزارش خود را زیر نام شاخص آسیب‌پذیری کشورها منتشر کرده و این موضوع را در جریان سال گذشته‌ میلادی مورد بررسی قرار داده است.
در این گزارش به نام بیش از ۱۷۸ کشور جهان به ترتیب اشاره شده است.
گزارش تازه‌ این نهاد امریکایی نشان می‌دهد که افغانستان پس از کشور افریقایی چاد، در سال ۲۰۱۴ هفتمین کشور آسیب پذیر جهان بوده است.
در این گزارش، وضعیت ١٧٨کشور به بررسی گرفته شده و کشورهای جهان به بخش های بسیار پایدار، پایدار بسیار با ثبات، با ثبات، کمتر با ثبات تقسیم شده اند که از این میان سودان جنوبی شکننده‌ترین و آسیب‌پذیرترین کشور جهان شناخته شده است.
پس از آن سومالیا، جمهوری افریقای مرکزی، کانگو، و سودان قرار گرفته اند.
در بخشی از گزارش آمده است: «افغانستان در سال ٢٠١۴، از لحاظ فشارهای جمعیتی ۸.۸، مهاجران و بیجا شده‌های داخلی ۹.۰ نارضایتی گروهی ۸.۷، فرار جمعیت ۷.۸، توسعه غیرمتوازن ۷.۵، اقتصاد ۸.۳، مشروعیت حکومت ۹.۵، خدمات عمومی ۹.۰، حقوق بشر و حاکمیت قانون ۸.۳، امور امنیتی ۱۰.۰، دسته‌بندی جناحی ۹.۴ و دخالت خارجی ۹.۹ امتیاز به دست آورده است که نشان دهنده شکنندگی و زنگ خطر بلند می‌باشد.»
در گزارش این نهاد در مورد کشور های همسایه‌ افغانستان چنین نگاشته شده است: «در سال ۲۰۱۴، افزون بر پاکستان دیگر همسایه‌های افغانستان از جمله ایران، ترکمنستان، ازبیکستان و تاجیکستان در دسته کشورهای هشدار بسیار بلند و چین با وضعیت تا حدودی بهتر، در دسته هشدار بلند قرار گرفته اند.»
یمن، هاییتی، پاکستان، زیمبابوه، گینه، عراق، سوریه و گینه بیسایو به ترتیب، جایگاه‌های هشتم تا یازدهم را از آن خود کرده اند.
فنلند تنهاد کشوری است که در این گزارش، لقب پایدارترین کشور سال ۲۰۱۴را گرفته است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.