افغان‌‌هایی با پاسپورت پاکستان

/

افغانستانی‌هایی که در قطر زنده‌گی می‌کنند از سال‌ها به اینسو به دلیل داشتن پاسپورت‌های پاکستانی حین برگشت به افغانستان باید ویزای ورود به کشورشان را اخذ کرده و از راه پاکستان وارد افغانستان می‌شدند.
اما از چندی به این سو دولت افغانستان روند تغییر پاسپورت‌های غیر افغانی شهروندان افغان را در همه کشورهای خلیج آغاز کرده است که در شماری از کشورهای این حوزه چون امارات متحده عربی، روند یاد شده تمام شده است.
اکنون سفارت افغانستان در قطر پاسپورت‌های پاکستانی افغان‌های مقیم قطر را به پاسپورت‌های افغانی تبدیل می‌کند که این روند با استقبال شهروندان افغان مقیم آن کشور روبرو شده است.
صابر جان منگل، شهروند افغان مقیم قطر می‌گوید که داشتن پاسپورت پاکستانی مشکلات زیادی را برای افغان‎ها در پی داشت، به ویژه هنگام تبدیل یا تجدید کردن پاسپورت پاکستانی و گرفتن ویزۀ جدید افغانستان با «مشکلات، ترس و نگرانی» زیادی روبرو بودند. او می‌گوید که با گرفتن پاسپورت افغانی اکنون این مشکلات رفع شده است.
حاجی محمد شعیب، تاجر افغان مقیم قطر هم از وجود مشکلات با پاسپورت پاکستانی خبرداده می‌‎گوید که سفارت پاکستان برای تمدید پاسپورت‌های شان همکاری نمی‌کرد و نیز در گرفتن ویزۀ افغانستان و برگشت به کشور آبایی‌اش با مشکل روبرو بود.
شعیب همچنان اضافه می‌کند که هنگام بازگشت به قطر در میدان‌های هوایی پاکستان با مامورین پاکستانی دچار مشکل می‌شدند. به گفتۀ وی، پولیس پاکستان با بهانه جویی آنان را بازداشت می‌کرد و پس از دریافت پول دو باره رهایشان می‌کرد.
چالش‌های موجود
شماری از این افغان‌ها سرمایه و جایداد فراوانی در پاکستان دارند که از مدت‌ها پیش آن را خریداری کرده اند. اکنون مشکلی سر راه این افراد قرار دارد و آن اینکه حکومت پاکستان جایدادهای افغان‌ها را در صورت تبدیل شدن پاسپورت شان به آن‍‌ها نخواهد داد.
از سوی دیگر سفارت پاکستان در قطر در قسمت تغییر پاسپورت ها با افغانها همکاری نکرده و به نوعی در پیوند با این موضوع مشکل تراشی می کند.
محمد قاسم همت، سرپرست سفارت افغانستان در قطر به صدای امریکا گفت که چندین بار با مسوولان سفارت پاکستان در قطر دیدار کرده و آن‌ها را متقاعد ساخته است که سرانجام در این راستا همکاری کنند.
مشکل بزرگ موجود در جریان تبدیل کردن پاسپورت های پاکستانی شهروندان افغان به پاسپورت های افغانی، تفکیک افراد است که شهروندان پاکستانی نیز پاسپورت‌های خود را با مدارک افغانی تبدیل نکنند.
احمد ضیا شریعتی، مسوول قنسولی سفارت افغانستان در قطر می‌گوید که آن سفارت به ضمانت بزرگان افغان، شهادت دو افغان و با در نظر داشت مدارک و اسنادی که هویت و شهروندی افغان‌ها را ثابت کند، به تبدیلی پاسپورت افراد درخواست کننده اقدام می‌کنند.
با آن‌هم شماری از افغان‌های مقیم کشورهای حوزۀ خلیج تا اکنون اقدام به استرداد پاسپورت‌های پاکستانی و دریافت پاسپورت افغانی نکرده اند، زیرا حکومت پاکستان جایدادهای شان را که بر اساس مدارک پاکستانی خریداری شده بود مسترد نمی‌کنند، و از سویی هم این افراد تردید دارند که آیا آرامش و امنیت کامل در افغانستان تامین خواهد شد یا خیر.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.