افـزایش حضـور طالبـان بر شاهـراه بغـلان-بلـخ

گزارشگر:یک شنبه 6 عقرب 1397 ۵ عقرب ۱۳۹۷

در روزهای پسین، ناامنی‌ها در بخش‌هایی از ولایت بغلان به ویژه در امتداد شاهراه بغلان- بلخ در منطقه چشمۀ شیر شهر پلخمری افزایش یافته است و مردم را به شدت نگران ساخته است.
اعضای شورای ولایتی بغلان می‌گویند که افزایش ناامنی‌ها در این منطقه همزمان شده با تبدیل شدن عبدالغنی، فرمانده پیشین کندک پولیس شاهراه این ولایت و تاکید می‌کنند که پس از تبدیلی او، یک شبه چندین پاسگاه نیروهای امنیتی در منطقه چشمه‌شیر شهر پلخمری بدست طالبان سقوط کرده است.
به گفتۀ اعضای شورای ولایتی بغلان، اکنون گروه طالبان دست باز برای اداره این شاهراه دارند.
بسم‌الله عطاش، عضو شورای ولایتی بغلان به هشدار می‌گوید که عبدالغنی، فرمانده پیشین کندک پولیس شاه‌راه بغلان درپی اختلاف‌ها میان اکرام‌الدین سریع، فرمانده پولیس و برخی حلقات در مرکز که خوشبین بودند آقای غنی در این سمت نباشد، تبدیل شده است.
آقای عطاش تأکید می‌کند که فرمانده غنی از فرماندهان مشهوری بود که به زودتررین فرصت برای دفع حمله‌های طالبان، خود را به محل می‌رساند.
عطاش در این مورد به خبرگزاری هشدار می‌گوید: «اصل موضوع ای است که افتیدن شاهراه به دست مخالفین یکی از عواملش پرسونل قوماندان غنی از جمله قوماندان های مشهور و معروف و آدمی بود که بالای شاهراه حاکمیت قاطع داشت هر ازگاهی که طالبا بالای یکی از پوسته هایش در مسیر چشمه شیر رباتک و خواجه الوان و یاهم باغ شمال و یا کیله‌گی حمله می‌کد در اسرع زمان خوده در آنجا رسانیده می‌تانست و از او پوسته‌ها دفاع می‌کد و لا اقل کمک می‌رساند».
آقای عطاش ادعا می‌کند که به دنبال برکناری فرمانده غنی، شاهراه بغلان، ناامن شده است. اما اکرام الدین سریع، فرمانده پولیس بغلان تغییر و تبدیلی در نظام را یک اصل می‌داند و موجودیت هرگونه اختلاف میان خودش و فرمانده غنی را رد می‌کند.
اکرام‌الدین سریع می‌گوید: «قوماندان کندک چطور همرای قوماندان امنیه میتانه اختلاف داشته باشه. مه قطعاً کدام اختلاف نداشتیم».
هم‌چنان، آقای سریع می‌گوید که دیروز برای باز پس‌گیری پاسگاه‌های از دست رفته عملیات آغاز شده است. او می‌گوید: «حملات تهاجمی بود چهارتا پوسته سقوط کد، پس دوباره ما امروز (۵عقرب) شاهراه را بسته کدیم. اینه حملات ما شروع میشه و این به بودن غنی و نبودن غنی کدام ربط نداره که غنی اگه باشه ای گپ نمیشه اگه نباشه میشه».
به باور بسم‌الله عطاش عضو شورای ولایتی بغلان، سقوط ولسوالی دهنه غوری و منطقه دندغوری شهر پلخمری که بیشتر از دو سال از آن می‌گذرد سبب نا امن‌ ها در این ولایت و شاهراه‌های این ولایت گردیده است.
درکنار این، یک منبع امنیتی در بغلان می‌گوید که با سقوط پاسگاه‌های نیروهای امنیتی در مسیر شاهراه بغلان، طالبان در ۱۵ کیلومتری شاهراه بغلان – بلخ دسترسی پیدا کرده و هر از گاهی در این مسیر ایس‌ های بازرسی ایجاد می‌کنند.
گفتنی است که دو روز پیش، گروه طالبان از منطقۀ چشمۀ شیر شهر پلخمری، سه عراده نفتکش و سه عراده موتر باربری بازرگانان را با خود برده و دو عراده از این نفتکش ها را نیز آتش زدند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.