افـزایش چشم‌گیـر بیجاشـده‌گان داخـلی

ابوبکر مجاهد / شنبه 26 جدی 1394/

آمارها نشان می‌دهد که رقم بیجاشده‌گان داخلی در فصل زمستان رو به افزایش است.
مسوولان در وزارت امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان با ابراز نگرانی می‌گویند که ولایات هلمند، کندز، هرات، ننگرهار و فاریاب رقم درشت بیجا شده‌گان داخلی را دارند.
آنان تصریح می‌کنند، در هر ولایت موظفین ملی به‌ همکاری مشترک دفتر سازمان ملل متحد و وزارت مهاجرین، یک گروپ تشکیل داده‌اند که خانواده‌های mandegar-3بیجا شده را ثبت و راجستر می‌کند.
آنان می‌گویند: شماری از خانواده‌هایی که از یک ولسوالی نا‌امن به ولسوالی نا‌امن دیگر رفته اند، از راجسترشدن باز مانده اند.
مهرخدا صبار رییس رسیده‌گی به‌حوادث و بیجا شده‌گان وزارت امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان در گفت‌وگو با روزنامه‌ماندگار می‌گوید: در سال ۱۳۹۴ آمار بیجا شده‌گان رو به افزایش بوده است. یکی از ولایاتی که شمار بیشتر بیجاشده‌گان را دارد هلمند است؛ در این ولایت، به اثر جنگ‌هایی که در ولسوالی‌های سنگین و سایر ولسوالی‌های شمال این ولایت رخ داده است، برخی از خانواده‌ها بیجا شده‌اند.
آقای صبار افزود: در هر ولایت موظفین ملی به‌ همکاری مشترک دفتر سازمان ملل متحد و وزارت مهاجرین یک کمیته را تشکیل دده‌اندکه خانواده‌های بیجا شده را ثبت و راجستر می‌کنند.
آقای صبار بابیان این‌که پس از ثبت و راجسترشدن خانواده‌های بیجا شده، وزارت مهاجرین و نهادهای کمک‌رسان به این خانواده‌ها رسیده‌گی می‌کنند، می‌گوید: آمار و ارقام نشان می‌دهد که حدود ۷۵۰ خانواده اخیراً در این ولایت بیجا شده اند. شماری از بیجا شده‌گان به ولایات همجوار رفته‌اند، اما شماری از خانواده‌ها که از یک ولسوالی نا امن به ولسوالی ناامن دیگر رفته اند، از راجستر شدن دور مانده اند.
رییس رسیده‌گی به حوادث و بیجا شده‌گان وزارت مهاجرین می‌افزاید: کمیته‌‌های موظف در هر ولایت زمینۀ دسترسی به خدمات صحی و مواد اولیه را به بیجا شده‌گان فراهم می‌سازند.
آقای صبار افزود: وزارت مهاجرین هزینۀ مشخص به بیجا شده‌گان ندارد، مواد غذایی و غیر غذایی را دفتر کمیشنری سازمان ملل متحد و نهادهای کمک رسان به بیجا شده‌گان همکاری می‌کنند و در فراهم‌کردن خدمات صحی و مکاتب موقت برای کودکان بیجا شده، دفتر صندوق بین المللی کودکان سازمان ملل «unicef» همکاری می‌کند.
آقای صبار می‌افزاید: آمارها نشا می‌دهد ولایات هرات، کندز، هلمند، ننگرهار و فاریاب بیشتر بیجا شده‌گان داخلی داشته اند. شماری از خانواده‌ها که از ولایت کندز بیجا شده بودند، دوباره به ولایت‌شان عودت کرده‌‌اند اما، شمار اندک این خانواده‌ها تاهنوز دوباره برنگشته اند.
به گفتۀ آقای صبار، پس از کندز برزگترین رقم بیجا شده‌گان از ولایت هلمند است و هم‌چنان در ولایت ننگرهار به اثر عملیات‌های نظامی، وجود داعش و طالبان در ولسوالی‌های اچین، بتی‌کوت و و لسوالی شینوار، شمار زیاد خانواده‌ها بیجاشده بود.
آقای صبار تصریح کرد: وقتی خانواده‌ها بیجا می‌شوند، به مشکلات زیاد دچار می‌شوند از جمله مواد خوراکی و البسه نمی‌داشته باشند؛ وزارت مهاجرین کمک‌های عاجل بشری برای بیجا شده‌گان داخلی هم‌آهنگ می‌سازد.
هم‌چنان، شیخ نعمت الله غفاری نمایندۀ مردم هلمند در مجلس نماینده‌گان می‌گوید: شمار بیشتر مردم ولسوالی سنگین و سایر ولسوالی‌های شمالی ولایت هلمند به اثر جنگ‌های اخیر به شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند و سایر ولایات همجوار مهاجر شده اند.
به گفتۀ او، دولت و نهادهای کمک رسان،کمپل و مواد اولیۀ صحی به مهاجران متواری شده کمک کرده اند، اما این کمک‌ها جواب‌گوی نیازمندی مردم نیست.
این نماینده مردم هلمند افزود: بیجاشده‌گان در فصل زمستان با مشکلات زیاد و حالات رقت بار دچار استند وکمک‌هایی که از طرف مسوولان ریاست مهاجرین هلمند و نهاد صلیب سرخ صورت گرفته، جواب گوی مشکلات مردم نیست.
آقای غفاری تصریح کرد: مهاجران متواری شده به خدمات صحی و مواد اولیه دسترسی کافی ندارند؛ مردم از دولت می‌خواهند که در فصل سرما کمک‌های جدی برای شان انجام دهد.
عامل عمدۀ مهاجرت‌های داخلی جنگ و درگیری میان دولت و گروه‌های تروریستی می‌باشد. همچنان، برخی از خانواده‌ها به دلیل فقر و تنگ‌دستی خانه‌های خویش را ترک کرده و به شهرها پناه می‌آورند. در شهرها هم در زیر خیمه‌های نمناک و در وضعیت رقت‌بار به زنده‌گی ادامه می‌دهند.
کمک‌ها به بیجاشده‌گان داخلی بیشتر از سوی دفاتر ملل متحد صورت می‌گیرد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.