اقدام کم سابقه شهرداری کابل: ویران کردن ساختمان غیر قانونی یک زورمند در کابل

ابوبکر مجاهد/ دوشنبه 9 حمل 1395/

شهرداری کابل در یک اقدام کم‌پیشینه ساختمانی را که ‫‏بصیر‬ سالنگی والی پیشین پروان در ساحه سبز در ناحیه چهارم کابل اعمار کرده بود، تخریب کرد.
مسوولان در شهر داری کابل می‌گویند که این ساحه به شکل غیر قانونی توسط بصیر سالنگی غصب شده بود؛ اما ما امروز دیوارهای ساحه را از بین mandegar-3بردیم.
بصیر سالنکی گفته که به دلیل تهدیدهای امنیتی، ساحه را احاطه کرده بود تا از ماین‌گذاری جلوگیری صورت گیرد.
اما مردم می‌ گویند که این ساحه به‌بهانۀ تهدید امنیتی غصب شده و آقای سالنگی در آن منطقه تانک تیل اعمار کرده است.
از سویی هم، مردم محل چندین مرتبه از این بابت به ناحیه چهارم و دادستانی کل شکایت کرده اند. از سویی دیگر، عبدالبصیر سالنگی در جواب نامۀ ۵۷۸ تاریخ ۲۹/۴/۱۳۹۰ معنیت نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ در برابر نشر گزارش هایی در رسانه‌ها در باره غضب زمین توسط اوْ می‌نویسد که «با تأکید خاطر نشان می‌سازم که قصد تملک براین یک بسوه زمین را به شکل قطعی ندارم و هر زمانی که شهرداری کابل را در همان یک بوسه زمین طبیق نماید، از طرف ما هیچ گونه ممانعت صورت صورت نمی‌گیرد و همکاری همه جانبه با مسوولان شهر داری صورت خواهد گرفت، امیدواریم تا در آینده از بستن همچو اتهامات واهی و دروغین خود داری شود.»
اسنادی که به روزنامه ماندگار رسیده نشان می‌دهد که آقای سالنگی پیش از این در برابر شهرداری کابل مقاومت می‌کرد و اما شهرداری دیروز قادر به تخریب ساحه و چهاردیواری شد.
پیشتر ریاست کنترول و ساختما‌ن‌های شهرداری کابل به‌خاطر جلوگیری از غصب ساحه توسعه سرک عمومی و مسدودشدن سرک فرعی مهندسان خود را به این ساحه فرستاد، اما با واکنش تند افراد مسلح عبدالبصیر سالنکی مواجه شدند و نتوانستند که جلو غصب ساحه را بگیرند.
در این اسناد تصریح شده، ریاست کنترول ساحتمان‌ها، از ناحیه چهارم شهرداری کابل، پولیس زون ۱۰۱ آسمایی و حوزۀ چهارم امنیتی ذریعۀ مکتوب‌های رسمی خواهان کمک شده‌اند اما، پولیس و مسوولان ناحیه مربوط اقدام نکرده اند.
این اسناد نشان می‌دهد، اهالی منطقه به دادستانی شکایت کردند که مورد رسیده‌گی ریاست دادستانی استناف زون شمال واقع شد و هیأت مؤظف دادستانی پس از بررسی اسناد و نقشه‌ها، پلان تفسیلی شهرداری و اجرات ‌آن‌ها؛ در تاریخ ۱۳۹۰/۷/۱۲ مکتوبی را صادر نمود و جنرال عبدالبصیر سالنگی را قابل پیگرد ادارات عدلی و قضایی دانست و پرونده‌ مذکور را تحت عنوان غصب ساحات دولتی، غصب ساحه مسجد و پیاده رو‌ها و سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌یی، طبق مکتوبی به ریاست دادستانی مبارزه با ارتشا و فساد اداری فرستاده اند.
هم‌چنان، پس از رسانه‌یی شدن قضیه غصب ملکیت‌عامه توسط جنرال عبدالبصیر سالنگی ؛ او ذریعه‌یی مکتوبی به تاریخ ۱۳۹۰/۵/۵ به جواب رسانه‌ها به معنیت وزارت اطلاعات و فرهنگ نوشت که قصد غصب ساحه را ندارد و به خاطر مشکلات امنیتی از تهدیدات طالبان ساحه‌ را تحت کنترول گرقته است تا طالبان از این خالیگاه در ماین‌گزاری استفاده نکنند.
اما، مردم ادعا دارند که وقتی شهر داری کابل و دادستانی‌کل مانع غصب ساحه شده نتوانسته اند، آقای سالنگی در ساحه غصب شده مذکور برج نگهبانی اعمار کرد که مصوونیت خانه‌ همسایه‌ها را از بین برد و یکی از همسایه‌ها وی خانه خویش را از سال ۱۳۹۰ به این طرف ترک کرد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.