الکس دیر به مردم و دولت افغانستان: پیشگام شوید مالیه‌دهنده‌گان امریکا تا ابد شما را حمایت نمی‌کنند

۱۳ عقرب ۱۳۹۱

رییس اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده امریکا ضمن اعلام حمایت از افغانستان در سال‌های آینده، گفته است که پس از این باید مردم و  دولت افغانستان پیشگام شوند، چون مالیه‌دهنده‌گان امریکا تا ابد آن‌ها را تمویل نمی‌کنند.
الکس دیر، سال گذشته را برای افغانستان خیلی پرثمر دانسته و گفته که در این سال افغانستان با ایالات متحده امریکا سند همکاری‌های استراتیژیک را به امضا رسانید و همچنان کنفرانس شیکاگو و توکیو دست‌آوردهای خوبی را به دنبال داشت.
الکس دیر رییس «یو اس ای دی» گفته است: «از این سبب من خیلی زیاد مطمین هستم که حکومت امریکا خاصتاً «یو اس ای آی دی» به کمک‌های خویش به افغانستان ادامه بدهد. اکنون حکومت، سکتور خصوصی و مردم افغانستان پیپش‌گام شوند،  زیرا واضح است که امریکا و مالیه‌دهندگان آن برای ابد نمی‌توانند افغانستان از هرنگاه تمویل نمایند.»
او می‌گوید که امریکا خواهان افغانستانی است که بتواند روی پاهایش بایستد. او افزوده است: «با سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان‌های اساسی، صحی، معارف و اقتصاد در افغانستان، امریکا به طور روز افزون به مردم افغانستان کمک می‌کند تا به پای خویش بایستند و این است آینده افغانستان.»
الکس می‌افزاید که از برگزاری کنفرانس کابل به بعد ۵٠ درصد کمک‌های امریکا از طریق حکومت افغانستان صورت می‌گیرد.
او می‌پذیرد که عدم موجودیت امنیت فعالیت‌‌‌‌های «یو اس ای آی دی» را در افغانستان صدمه می‌زند، اینکار چه تمدید لین‌های برق باشد و یا کمپاین واکسیناسیون اطفال، همه آن را متأثر می‌سازد.
الکس دیر رییس ادارۀ انکشاف بین‌المللی گذشتۀ کمک‌های آن اداره را به افغانستان، بیشتر از پنجاه سال خواند.او گفت که این اداره تا به حال حتی قبل از ده سال گذشته با افغانستان بیشترین کمک‌ها را کرده است.
رییس «یو اس ای دی» که اخیراً از افغانستان به امریکا برگشته در مورد پیشرفت‌ها در عرصه‌های
مختلف در کشور صحبت کرده گفت که او تغیرات شگرفی را در این کشور ملاحظه کرده است.
او تصریح کرد: «من فرصت نادری را به دست آوردم تا از مرکز بلخ، مزارشریف دیدن نمایم.  من ١٩ سال قبل نیز انجا بودم و امروز می‌بینید که در اثر سرمایه‌گذاری‌‎های افغان‌ها و کشورهای بین‌المللی به شمول امریکا، سیمای شهر تا کدام اندازه تبدیل شده است. جاده‌یی که از مزار به حیرتان می‌رود درآن وقت پرخطر بود، حالا سرک بسیار خوب احداث شده و مهم‌تر از آن اینکه اولین خط راه آهن در آنجا کشیده شده است و همچنان پایه‌های برق به ملاحظه می‌رسد که برق قابل اعتماد و ارزان را از ازبکستان به افغانستان وارد می‌کند.»
الکس دیر می‌افزاید که تمام آنچه اکنون در مزارشریف رخ می‌دهد بیان‌کنندۀ افغانستان شگوفا است که برای افغان‌ها و همسایه‌هایش مایه نوید می‌باشد که چگونه یک کشور ویرانه و جنگ زده به سوی یک آینده روشنی در حرکت است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.