الکوزی: با بسته شدن راه کابل-کندهار تاجران متضرر شده‌اند

گزارشگر:سه شنبه 23 اسد 1397 ۲۲ اسد ۱۳۹۷

مسدود شدن شاهراه کابل-کندهار روزانه یک میلیون دالر سکتور خصوصی را متضرر می‌سازد.
خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع با ابراز این مطلب امروز گفت، شاهراه کابل-کندهار یک راه عمومی و ترانزیتی است و اموال تجارتی از کراچی از طریق همین راه داخل افغانستان می‌شود. به‌گفته وی با بسته‌شدن این راه هزاران موتر باربری مملو از مواد غذایی، مواد مصرفی و mandegar-3مواد ساختمانی متوقف شده‌اند.
آقای الکوزی می‌گوید، در بسیاری از این موتر‌ها مواد مورد نیاز عید بار شده و اگر تا عید این مواد انتقال نیابد همه از بین می‌روند.
این سخنان در حالی مطرح می‌گردد که از ۴ روز به این‌طرف به‌خاطر درگیری میان طالبان مسلح و نیروهای امنیتی افغان در ولایت غزنی شاهراه کابل-کندهار در محدودۀ شهر غزنی مسدود گردیده‌است.
آقای الکوزی می‌گوید، آنان در رابطه به مسدودبودن این شاهراه با مقامات حکومتی صحبت کرده و آنان به‌خاطر حل این مشکل وعده سپرده‌اند.
رادیوی آزادی

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.