امضـای مـوافقت‌نامـۀ سـه پروژۀ زیربنـایی در کابـل

گزارشگر:دوشنبه 27 قوس 1396 ۲۶ قوس ۱۳۹۶

وزارت مالیه موافقت‌نامه‌های ترمیم سرک غزنی- قندهار، پروژه احداث سرک قیصار– دره بوم و لین انتقال برق ۲۲۰ کیلوولت از کابل الی ننگرهار و کنر را با بانک انکشاف آسیایی به امضا رساند.
mandegar-3این سه موافقنامه، دیروز یکشنبه (۲۶ قوس) در جلسه شورای عالی اقتصاد در حضور داشت رهبران حکومت وحدت ملی به امضا رسید.
ابتداموافقت‌نامه ترمیم سرک غزنی- قندهار توسط اکلیل حکیمی وزیر مالیه و خانم شانی کمپبیل سرپرست بانک انکشاف آسیایی به امضا رسید.
موافقت‌نامه ترمیم سرک غزنی- قندهار، از کمک بلاعوض ۳۰،۳ میلیون دالری بانک انکشاف آسیایی برای تقویت بیشتر سکتور ترانسپورت می باشد که از مبلغ ۳۰،۳ میلیون دالر؛ مبلغ ۳۰ میلیون دالر آن از سوی بانک انکشاف آسیایی و ۰،۳ میلیون دالر باقی مانده، از بودجه دولت افغانستان تامین می گردد.
سپس موافقتنامه پروژه احداث سرک قیصار– دره بوم از سوی وزیر مالیه و سرپرست بانک انکشاف آسیایی به امضا رسید.
طول این سرک ۱۵۱ کیلومتر بوده و به کمک ۳۳۰ میلیون دالری بلاعوض بانک انکشاف آسیایی تمویل می گردد و ساخت آن جز استراتیژی های برنامه همکاری های اقتصادی منطقوی آسیای مرکزی (CAREC) نیز است. در این پروژه چهار میلیون دالر از بودجه دولت افغانستان نیز به مصرف می رسد که مجموع آن ۳۳۴ میلیون دالر می گردد.
کار این پروژه از سوی وزارت فواید عامه تطبیق می گردد و در ماه جنوری سال ۲۰۱۸ آغاز و الی دسامبر سال ۲۰۲۲ ادامه خواهد یافت.
به همین ترتیب وزیر مالیه کشور و سرپرست بانک انکشاف آسیایی، موافقتنامه پروژه لین انتقال برق ۲۲۰ کیلوولت از کابل الی ننگرهار و کنر را به امضا رساندند.
این پروژه به کمک بلاعوض ۶۰ میلیون دالری قسط چهارم برنامه سرمایه گذاری بهبود تامین انرژی بین دولت افغانستان و بانک انکشاف آسیایی برای تقویت بیشتر سکتور انرژی می‌باشد.
با تکمیل شدن این پروژه، حدود ۳۰۰ میگاوات انرژی برق وارداتی از ترکمنستان، ازبکستان و تاجکستان به شرق کشور انتقال می گردد، پروژه های برق آفتابی به ظرفیت ۱۰۰ میگاوات در مناطق شرقی که در حال تطبیق و پلانگذاری است، اتصال می یابد، انرژی مطمئن و پایدار به دو پارک صنعتی در شرق افغانستان تهیه می‌‍شود، عرضه برق ۱۰۰ میگاوات از پروژه بند برق آبی نغلو تقویت می گردد و همچنان ثبات شبکه برق از طریق اتصال با خطوط انتقال برق در ولایات همجوار و بلند بردن ظرفیت آن با اضافه نمودن ۳۰۰ هزار اتصالات برق به منازل رهایشی، تجارتی و صنعتی به وجود می آید.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.