امیدوارم اعتماد پارلمان احیا گردد؛ خانه، خانۀ ملت شود و از «فساد‌خانۀ حکومت» فاصله بگیرد

۹ سرطان ۱۳۹۸

سرانجام پس از کشمکش‌ها و رقابت‌های دوماهه، پیروزی آقای میررحمان رحمانی در جایگاه رییس پارلمان افغانستان محقق گردید.
اکنون اعتماد از دست رفتۀ این‌ مجلس نماینده‌گان وقتی احیا می‌گردد که پارلمان به یک پایۀ اصلی دولت، مستقل، قانون‌گذار، ناظر بر اعمال حکومت و نمایندۀ آرزوها و ارزش‌های مردم مبدل شود.
mandegarاین اعتبار زمانی برمی‌گردد که خانه، خانۀ ملت شده، از خانۀ حکومت «غیرقانونی» به‌ دور باشد تا بتواند بر قانون‌شکنی، لجام گسیختگی و آجنداهای شخصی رییس پُر از تبعیض، بحران‌آفرین و غیرقانونی آن مهار زند.
نماینده‌گان محترم ولسی جرگه به‌یاد داشته باشند، همان‌گونه که نقش رهبری این حکومت غیرقانونی در ایجاد تنش، تفرقه و بدنام‌سازی پارلمان ویرانگرانه بوده است، همچنان ویرانگرانه‌تر از پیش به پیش خواهد رفت، تا نظارت پارلمان در نظام دولت به صفر برسد، آرزویی که بیشترین رهبران انحصارطلب و استبدادگر در راه آن تا سرحد جان باختن پیش رفته‌اند.
اولین گام عملی برای یک مجلس قانون‌گذار، توقف حکومت غیرقانونی موجود می‌باشد تا جایگاه اعتباری خود را به‌دست آورد.
از برگۀ فیسبوک احمدولی مسعود

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.