انتخابات هیأت اداری مجلس بی‌نتیجه پایان یافت

گزارشگر:26 حوت 1392 ۲۵ حوت ۱۳۹۲

mandegar-3پس از آغاز به کار چهارمین سال از شانزدهمین دور پارلمان، نماینده‎گان در نشست روز گذشتۀ خویش برای انتخابات هیأت اداری به نتیجه‌یی نرسیدند.
قرار بود روز یکشنبه هیأت اداری پارلمان پس از رأی‎گیری نماینده‎گان در داخل این مجلس انتخاب شوند، اما بی نتیجه پایان یافت.
پست‎های هیأت اداری پارلمان افغانستان که روز گذشته برای تعیین آن، انتخابات برگزار شد شامل ۲ پست معاونت، یک منشی و یک معاون منشی بود.
میرویس یاسینی، معاون اول پیشین پارلمان و عبدالظاهر قدیر یکی از اعضای این مجلس در پست معاونت اولی پارلمان نامزد شده بودند.
در نشست روز گذشته، ۲۰۱ عضو حضور داشتند که هر کاندید می‎توانست با اخذ ۱۰۱ رأی موافق به کسب پست مورد نظر خود نایل شود.
با این حال، میرویس یاسینی با اخذ ۶۵ رأی و عبدالظاهر قدیر با اخذ ۸۲ رأی نتوانستند اکثریت آرا را بدست آورند تا یکی از این ۲ نفر به سمت معاون اولی پارلمان برسد.
در این انتخابات ۳۴ عضو پارلمان رأی سفید و ۱۸ عضو دیگر رأی باطل به این کاندیداها دادند.
در پست معاون دوم پارلمان صالح‎محمد سلجوقی معاون دوم پیشین این مجلس در دوره پیشین و نعمت‎الله غفاری معاون ۲ سال پیش این مجلس خود را کاندید کرده بودند.
نعمت‎الله غفاری با اخذ ۶۶ رأی نتوانست این سمت را از آن خود کند، اما صالح‎محمد سلجوقی با اخذ ۱۰۵ رأی توانست به سمت معاونت دوم پارلمان برسد.
در این انتخابات اعضای پارلمان افغانستان ۱۵ رأی سفید و ۱۴ رأی باطل نیز داده بودند.
با این حال، در پست منشی پارلمان سیداکرام الدین منشی سال گذشته این مجلس و عبدالقادر قلات‎وال یکی دیگر از اعضای پارلمان افغانستان کاندید شده بودند.
در این انتخابات سیداکرام الدین با اخذ ۸۲ رأی و عبدالقادر قلات‎وال با اخذ ۵۷ رأی نتوانستند سمت منشی پارلمان این کشور را بدست آورند.
در این رأی‎گیری ۳۹ رأی سفید و ۲۲ رأی باطل نیز استفاده شد.
این در حالی است که در سمت معاونت منشی تنها عرفان‎الله عرفان یکی از اعضای پارلمان کاندید بود که با اتفاق آرأ توانست بدون رأی‎گیری به این سمت برسد.
امروز بازهم انتخابات هیأت مدیره مجلس برگزار می‎شود.
هیأت اداری پارلمان افغانستان به جز رییس، بطور سالیانه از سوی اعضای این مجلس انتخاب می‎شوند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.