انتخاب دو خبرنگار برای عضویت در شورای عالی رسانه‌ها

/

صبح روز گذشته در نشستی که به اشتراک نماینده‌گان نهادهای صنفی و حامی خبرنگاران و تعدادی از خبرنگاران رسانه‌های مختلف، در مرکز رسانه‌های حکومت برگزار شده بود، دو تن از خبرنگاران برای عضویت در شورای عالی رسانه‌های برگزیده شدند.
بر اساس حکم مادۀ ۴۱ قانون رسانه‌های همه‌گانی، از مجموع سیزده عضو شورای عالی رسانه‌ها، دوتن آنان باید از میان «جامعۀ ژورنالیستان» برگزیده شوند. درهمین مادۀ قانون گفته شده است که برای انتخاب این دو تن و هم چنان برای انتخاب دو نماینده از جامعۀ مدنی، باید طرزالعملی ساخته شود؛ ولی این که طرز‌العمل را کی و چه زمانی بسازد، در این مادۀ قانون ابهام دارد.
بیش از یک سال قبل، نهادهای چتری جامعۀ مدنی، با فرستادن یک- یک نماینده، در نشستی با هدف انتخاب نماینده‌گان شان به شورای عالی رسانه‌ها ،نماینده‌گان خود را انتخاب و معرفی کردند که از همان زمان تا کنون، آن دو تن عضویت شورای عالی رسانه‌ها را دارند.
نهادهای صنفی و حامی خبرنگاران، نیز با راهکار مشابه، روز گذشته به انتخاب نماینده‌گان شان برای عضویت در شورای عالی رسانه‌ها پرداختند.
پنج تن از خبرنگاران (حشمت‌الله رادفر، ناهید نظری، خپلواک ساپی، عبدالله آزاده خنجانی، و حکیم مختار) خود را در این انتخابات، نامزد کرده بودند که از این میان عبدالله آزاده خنجانی، مدیر مسوول تلویزیون یک و معاون کمیتۀ مصونیت خبرنگاران با کسب ۴۷ رای و خپلواک ساپی، مدیر مسؤول تلویزیون شمشاد و رییس انجمن آزاد خبرنگاران افغانستان با کسب ۳۹ رای پیروز شناخته شدند و ناهید نظری، حکیم مختار و حشمت‌الله رادفر به ترتیب با۲۱،۲۰ و ۳ رای، موفق نشدند.
در این نشست از اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان، اتحادیۀ ملی ژورنالیستان و خبرنگاران افغانستان، انجمن زنان ژورنالیست افغان، انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان، سفما افغانستان، سُوَم افغانستان، شورای سرتاسری ژورنالیستان افغانستان، کمیتۀ دفاع از ژورنالیستان افغان، کمیتۀ مصونیت خبرنگاران افغانستان و نی- حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان، دعوت شده بود، تا هر کدام پنج نمایندۀ خود را معرفی نمایند. از این میان شورای سراسری ژورنالیستان افغانستان نماینده‌گان خود را به این نشست نفرستاده بود و سه تن از نماینده‌گان اتحادیۀ ملی ژورنالیستان و خبرنگاران افغانستان، به رسم اعتراض مجلس را ترک کردند.
انتخاب روز گذشته زیر نظر سه نماینده از کمیسیون مستقل انتخاب کشور برگزار شد. این نماینده‌گان، جریان انتخابات را شفاف و عادلانه خواندند؛ اما گفتند که به گونۀ رسمی، گزارشی در این مورد تهیه و نشر می‌کنند.
پس از آن که به روز شنبه، یازدهم جوزای سال روان، وزیر اطلاعات و فرهنگ در نشست کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا و در حضور نماینده گان ژورنالیستان وعده سپرد که زمینه را برای عضویت نماینده گان انتخابی ژورنالیستان در شورای عالی رسانه ها مساعت می‌سازد، نهادهای صنفی و حامی خبرنگاران، روز گذشته به انتخاب این دو نماینده پرداختند که به زودی، عضویت شورای عالی رسانه ها را کسب خواهند کرد.
در سه سال گذشته، به دلایل مختلف و به ویژه به دلیل مانع تراشی‌های وزیر اطلاعات و فرهنگ، نماینده‌گان انتخابی ژورنالیستان به شورای عالی رسانه‌ها راه نیافته و به جای آنان دوتن را شخص وزیر اطلاعات و فرهنگ به عنوان نماینده گان ژورنالیستان در این شورا، انتصاب کرده بود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.