انترنشنل دموکراسی: هشتاد درصدِ مردم در انتخابات شرکت می‎کنند

3 جدی 1392/

بر اساس نظر سنجی موسسه انترنشنل دموکراسی، ۸۵ درصدِ مردم افغانستان در انتخابات آینده ریاست‌جمهوری و شوراهای ولایتی کشور اشتراک خواهند کرد.
در این نظر سنجی آمده است که بیش از ۷۱ درصد مردم، انتخابات آینده ریاست‌جمهوری را بسیار مهم و اشتراک در آن را وظیفه و مسوولیت هر شهروند افغانستان عنوان کرده اند.
این نظر سنجی از سوی موسسه «SPS» به همکاری مالی موسسه «DI» از ۵۰۰ محل نمونه‌گیری و در ۱۱۵ ولسوالی ۳۴ ولایت افغانستان انجام شده است.mandegar-1
در این نظر سنجی ۱۳۵ مصاحبه‌کننده از ۲۵۰۰ نفر در مورد انتخابات آینده، میزان علاقه و اشتراک مردم در انتخابات، شفافیت انتخابات و آگاهی مردم از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری پرسیده اند.
محمدحسن وفایی عضو موسسه انترنشنل دموکراسی گفت: « ۸۵ درصد از کسانی که با آنان مصاحبه صورت گرفته، گفته‌اند که در انتخابات ۱۳۹۳ اشتراک می‌کنند و تنها ۸ درصد می‌گویند که اشتراک نخواهند کرد و این آمار از زون شمال و غرب تا به زون شرق کمتر شده است».
آقای وفایی افزود: بیش از ۶۰ درصد مصاحبه شونده‌گان گفته اند که خانواده و افرادی را که آنان می‌شناسند نیز در انتخابات اشتراک خواهند کرد و ۱۴ درصد پاسخ منفی داده اند.
به گفته وی، آوردن امنیت پس از انتخابات، عدم تقلب، عادلانه بودن و میزان اشتراک مردم از دیدگاه مصاحبه شونده‌گان، به انتخابات آینده مشروعیت بیشتر خواهد داد.
او خاطرنشان کرد که نبود امنیت در هنگام برگزاری انتخابات، فساداداری، دخالت طالبان، ناعادلانه بودن و دخالت کشورهای خارجی بزرگترین تهدید در برابر انتخابات آینده از دید مردم افغانستان است.
از سوی دیگر، فوزیه رحیمی می‌گوید که ۸۱ درصد از اشتراک کننده‌گان در این نظرسنجی گفته اند که وضعیت زنده‌گی مردم افغانستان نسبت به سال‌های گذشته بهبود یافته است.
به گفته او، ۳۴ درصد اشتراک کننده‌گان گفته اند که وضعیت امنیتی از۵ سال گذشته به این سو کمی بهتر شده، ۳۰ درصد گفته اند یکسان است و ۲۰ درصد دیگر گفته اند که بدتر شده است.
در نظرسنجی اعلام شده از سوی موسسه انترنشنل دموکراسی، اکثر اشتراک کننده‌گان گفته اند که رییس جمهور آینده دارای ویژگی‌های از جمله، مسلمان، صادق، عادل و خادم باشد.
همچنین در این نظر سنجی از میزان آگاهی مردم نسبت به نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیز پرسیده شده است.
سیدیاسین حسینی عضو دیگر موسسه انترنشنل دموکراسی گفت که حدود۵۲ درصد از اشتراک کننده‌گان در این نظر سنجی گفته اند که معلومات مفید را در مورد انتخابات و آشنایی با نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری بدست آورده اند.
به گفته حسینی، اکثر مصاحبه شونده‌گان گفته اند که معلومات در مورد انتخابات را از طریق رسانه‌ها کسب کرده اند.
او تأکید کرد که این نظر سنجی ابتدایی است و این موسسه در نظر دارد در دو مرحلۀ دیگر آن را تکمیل کند.
انتقادهایی در مورد چگونگی این نظر سنجی در نشست روز گذشتۀ این موسسه مطرح شد.
بیشتر انتقادها در مورد بی اساس بودن، میزان کم اشتراک کننده‌گان و مدت کوتاه برای بررسی تمامی مناطق مختلف افغانستان بود.
اما ندیمه سحر عضو موسسه sps که این نظرسنجی را انجام داده گفت: « ما تلاش کرده ایم در این نظر سنجی معلومات درستی را برای نهاد مسوول انتخاباتی و مشکلات فراراه انتخابات از دیدگاه مردم را ارایه کنیم».
به گفته وی، حد تعادل در میزان اشتراک مردان و زنان «۴۱ درصد زن و ۴۹ درصد مرد» نیز در این نظر مراعات شده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.