انتقاد تند معاون مجلس از غیرحاضری نماینده‎گان: وکلا به جای تالار در چای‎خانه می‎روند

/

هیأت اداری مجلس نماینده‎‌گان به شدت از غیرحاضری وکلای این مجلس انتقاد می‎کند.
هیات اداری مجلس نماینده‌گان می‌گوید، برخی وکلا بیشتر وقت‌شان را در چای‌خانه‌ و یا هم خارج از تالار مجلس سپری می‌کنند.
میرویس یاسینی معاون اول مجلس نماینده‌گان که روز شنبه ریاست مجلس را بر عهده داشت، با اشاره به غیر حاضری برخی وکلا گفت: آنان به جای اعتراض بالای حکومت باید بالای خودشان اعتراض کنند.
وی در ادامه گفت: «خوب نصاب نداریم، پس هیچ کاری کرده نمی‌توانیم، من چندین بار زنگ زدم، شما متوجه هستید! مردم باید بدانند که برخی از وکلا در چای‌خانه هستند، شماری هم از خانه نمی‌آیند، این‌گونه کار پیش نمی‌رود. دیگر کسی بالای حکومت اعتراض نکند، بالای خود اعتراض کند.»
هیات اداری مجلس نماینده‌گان گفت که پس از این باید دروازه‌های چای‌خانه مسدود گردد.
این سر و صداها پس از آن بالا شد که مجلس نماینده‌گان به روز شنبه روی ماده شش قانون امور زمین‌داری و طرح قانون نماینده‌گی تجارتی بحث کردند.
در ساعت اول جلسه، ۱۲۵ وکیل در تالار موجود بود و با حضور این تعداد روی مادۀ قانون زمین داری تصمیم گرفته شد و به تصویب رسید.
اما در خصوص تصمیم‌گیری بالای ماده‌های طرح قانون نماینده‌گی تجارتی شماری از وکلا تالار را ترک گفتند که این مسأله سبب خشم هیأت اداری گردید.
پیش از این نیز چندین بار هیات اداری مجلس نماینده‌گان از غیر حاضری شماری از وکلا در جلسات عمومی انتقاد کرده است.
هیات اداری مجلس نماینده‌گان گفته است که عدم حضور برخی از وکلا در جلسات عمومی سبب کندی کار و به تاخیر افتادن تصویب قوانین شده است.
دو سال قبل مجلس نماینده‌گان برای نخستین بار اسم‌های ۵۲ تن از وکلای غیر حاضر را در یک نشست عمومی اعلام کرد.
برخی از وکلای حاضر در جلسۀ روز شنبه خواهان دادن جزای انظباطی برای وکلای غیر حاضر گردیدند.
آنان انتقاد کردند که وکلای غیر حاضر بر علاوۀ اجلاس عمومی در جلسات کمیسیون‌ها نیز حضور ندارند.
میرداد خان نجرابی یک عضو مجلس گفت: «شماری از وکلا مصروف کارهای شخصی و تعدادی هم مصروف کارهای تجارتی اند، یک جزای انظباطی در اصول وظایف داخلی اگر موجود باشد و آن را تطبیق بکنیم، تا آن‎ها آماده شوند که در جلسات عمومی و کمیسیون‌ها حاضر شوند.»
محمد اکبر ستانکزی عضو دیگر مجلس گفت: تا زمانی که یک تصمیم گرفته نشود نصاب هیچگاه تکمیل نمی‌شود. ما در کمیسیون خاص برای دو ماه وقت تعین کردیم تا حال ما در شش جلسه که گرفتیم، هیچ کاری کرده نتوانستیم، به خاطری که نصاب تکمیل نیست.»
عدم حضور نماینده‌گان مردم به اجلاس عمومی، متهم‌شدن بعضی از این افراد به فساد، قاچاق و دیگر کارهای غیر قانونی حیثیت و اعتماد مجلس نماینده‌گان را نزد مردم پایین آورده است.
برخی از مردم می‌گویند، بیشتر وکلا به خاطر منافع شخصی‌شان به مجلس نماینده‌گان آمده اند و هیچ گاه به فکر مردم و کسانی که به آنان رای داده اند، نیستند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.