انتقال نامکمل زندان بگرام

/

نیروهای امریکایی بازهم شماری از زندانیان بگرام را به دولت افغانستان تحویل ندادند.
غلام فاروق بارکزی مسوول انتقال زندان بگرام به نیروهای داخلی گفت کمتر از یکصد زندانی هنوزهم در بگرام در بند نیروهای امریکایی هستند؛ اما مسوولیت نگهداری آن‌ها هفته آینده به دولت افغانستان سپرده می‌شود.
وی افزود پنجاه تبعۀ خارجی نیز در زندان بگرام هستند و تا اکنون به نیروهای افغان تحویل داده نشدند و این مسأله مربوط به نیروهای خارجی است.
او گفت : دریک سال اخیر بیش از چهار هزار زندانی بگرام به دولت افغانستان تحویل داده شدند.
اشرف غنی احمدزی رییس کمیسیون انتقال مسوولیت‌های امنیتی نیز گفت با واگذاری زندان بگرام به دولت افغانستان، امریکا حاکمیت ملی افغانستان را قبول کرده است.
وی افزود هر افغان که در زندان بگرام هستند براساس قوانین افغانستان محاکمه خواهند شد.
بسم الله محمدی وزیر دفاع ملی نیز در مراسم واگذاری زندان بگرام به دولت افغانستان گفت انتقال این زندان به دولت افغانستان، خواست مردم و دولت کشور بود.
وی بابیان این‌که نیروهای افغان از زندانیان به خوبی محافظت خواهند کرد، افزود: این اقدام در راستای خودکفایی و انتقال مسوولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان صورت گرفته است.

اشتراک گذاري با دوستان :