انجمن والیان افغانستان: حلـقاتـی در ارگ آصف مهمند را ابـزار ساخته‌اند

گزارشگر:ابوبکر صدیق/ شنبه 4 سنبله 1396 ۳ سنبله ۱۳۹۶

انجمن والیان افغانستان با حمایت از عطا محمد نور والی بلخ، گفته‌اند که حلقاتی در ارگ با نفاق‌افگنی میان بزرگان اقوام، به دنبال انحراف افکار عمومی بوده تا ناکامی حکومت را پنهان کنند.
mandegar-3این انجمن، در واکنش به اتفاقات اخیر در ولایت بلخ، گفته که تحرکات اخیرِ حکومت وحدت ملى به خاطر ترور شخصیت‌هاى ملى به خصوص دسیسه‌‌سازى در برابر عطامحمد نور، والی ولایت بلخ، دور از انصاف بوده و یک توطئۀ ناکام است.
انجمن والیان افغانستان گفته است، حکومت وحدت ملى که در کارهاى اساسى وکلیدى ناکام مانده، به‌خاطر انحراف اذهان عامه با افکار مردم بازى می‌کند.
در خبرنامه‌یی که از طرف انحمن والیان افغانستان، نشرده شده آمده است: در حالی که آتش جنگ و نفاق از هر گوشه وکنار سرزمین ما زبانه می‌کشد، شاخه‌هاى حکومت ناکاره، ماجراجو و نا آشنا به عرف و رواج و سنت‌هاى جامعۀ افغانستان، هر روز به‌فکر ایجاد اختلاف و افتراق در میان بزرگان، اقوام و حکومت مداران کشور بوده که بدبختانه موفقیت‌هاى اداره و حکومت‌دارى را در دامن زدن به نفاق ملى و بدنامى شخصیت‌هاى تاثیرگذار کشور، جستجو می‌‌کنند. این عمل نادرست ایشان به معناى سطحى نگرى بر اقتدار ملى شخصیت‌هاى ذینفوذ و کور خواندن سرخط روشن وفاق ملى شهروندان است.
انجمن والیان افغانستان، “والی بلخ را یکی از والیان پرکار و موفق افغانستان خوانده و گفته‌اند که حلقاتی برای ترور شخصیت استاد عطامحمد نور؛ آصف مهمند عضو شورای ولایتی بلخ را وسیله رسیدن به هدف‌شان قرار داده و حیثیت و عزت آقای مهمند که فردی ساده‌اندیش و ساده دل و غیر سیاسی است را به بازی گرفته اند.”
این خبرنامه افزوده که اگر مردمان دور و نزدیک بنابر نبود معلومات تعبیر و تفسیر دیگرى دارند، اما مردم ولایت بلخ که از نزدیک ناظر اوضاع خانه و کاشانۀ خوداند، می‌دانند که در زیر این کاسه چه نیم کاسه‌‌یی پنهان است که می‌خواهند بستر آرام ومطمین بلخ را به فتنه و آشوب بسپارند.
خبرنامه افزوده که حکومت‌هاى بیکاره و ناکام همیشه کوشیده‌اند که اذهان عامه را انحراف ببخشند تا مردم متوجه ناکامى‌هاى حکومت نگردند؛ رشوت، فساد، اوضاع نامساعد سیاسى و نظامى، موج نارضایتی‌هاى مردم از دستگاه مبتذل و ناکام حکومت‌دارى، برخی حلقات را وادار ساخته است تا از طرق مختلف ذهنیت‌ها را با ترور شخصیت‌ها و بزرگان کشور مسیر دیگرى بخشند.
انجمن والیان افغانستان، حمایت قاطع خود را از والی بلخ اعلام کرده و تاکید می‌کند که آنان هیچ‌گاهی به دسیسه سازان درون حکومت اجازه نمی‌دهند که سبب استحقار شخصیت‌هاى ملى چون والى دلسوز بلخ و سایر والیان افغانستان گردند.
این انجمن هم‌چنان، از حکومت خواسته تا از دسیسه سازى‌ها و نفاق افگنى‌هاى زهرآگین دست برداشته و فرصت‌هاى که زمینۀ اتصال حکومت و مردم را میسر می‌گرداند به خاطر زدودن فاصله‌هاى بین حکومت و مردم ،با تدبیر و تامل، استفاده بهینه کند.
گفتنی است که هفته گذشته، آصف مهمند عضو شورای ولایتی بلخ به اتهام دست داشتن در فساد از طرف نیروهای امنیتی هنگام ورد در فرودگاه مولانا جلالدین بلخی که او را افراد مسلح غیرمسوول همراهی می‌کردند پس از یک رویا رویی کوتا توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. گفته می‌شود که در این درگیری چند نفر کشته ومجروح شده‌اند.
در نامه‌یی که از طرف ادارۀ والایت بلخ به نهادهای دادستانی، ارگان‌های محلی، اداره امور، امنیت ملی، وزارت داخله، یونما و کمیسیون حقوق بشر فرستاده شده است. دلیل بازداشت آصف مهمند، عضو شورای ولایتی بلخ، ۱۲ مورد فریبکاری، جعل و تزویر اسناد گقته شده است.
در همین حال، عطا محمد نور والی بلخ، هم‌چنان تاکید کرده که حلقاتی با دسیسه‌سازی در برابر او به دنبال ناامن ساختن ولایت بلخ اند.
ژنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری؛ حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی، صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه و بسیاری از شخصیت‌های سرشناس ملی و سیاسی و شماری از نهادهای سیاسی و مدنی نیز رویدادهای اخیر در بلخ را دسیسه‌یی حلقاتی در برابر والی بلخ خوانده و حمایت قاطع خود را از استاد عطامحمد نور اعلام کرده‌اند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.