انفجار«استقلال» دوست کی و دشمن در کجاست؟

شنبه 22 قوس 1393/

شدت‌گیری عملیات‌های انفجاری و انتحاری طی چند هفته اخیر، به‌خصوص هدف‌گیری لیسه استقلال، گذشته از بازی ویران‌گر طالبانی، می‌تواند نشانه‌هایی از بازی بزرگ‌تری در میدان رقابت افغانستان باشد.
حضور پُرقدرت بازیگرانِ متعدد در اطرافِ ما و وجود مراکز مختلفِ قدرت در داخل ما، یک‌جا با دست‌یابی آسان به نیروی مصرفی طالبان در مارکیت انتحار و انفجار، mnandegar-3همه سامانه‌ها و مقدمات را در یک دور بازی بزرگِ جدید، مهیا ساخته است.
انفجار استقلال، هشدارباشی‌ست که رهبری نوپای دولت وحدتِ ملی را نسبت به هر زمان و هر چیزِ دیگر ملزم و مسوول می‌سازد تا هرچه زودتر حواس خود را جمع نموده و راه‌های جلوگیری از انکشافِ اوضاع را بررسی کنند.
در آغازین کار، دولت وحدت ملی مسوول است تا با ارایه یک تعریف واضح، عام‌فهم و واحد از امنیت ملی کشور، مردم را در روشنی قرار دهد؛ کما این‌که مردم حق دارند بفهمند که در هر دو سطح داخلی و خارجی دوست کی و دشمن در کجاست.

از صفحه فیس‌بوک احمدولی مسعود

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.