اکثریت شهروندان از کارکرد پارلمان ناراض‌اند چهارمین انتخابات هیأت اداری مجلس امروز برگزار می‌گردد

هارون مجیدی/ شنبه 22 حوت 1394/

یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که اکثریت شهروندان افغانستان از کارکرد اعضای پارلمان ناراض‌اند.
بر بنیاد تازه‌ترین پژوهش نهاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان یا فیفا، غیرحاضری اعضای شورای ملی، علت عمدۀ کُندی کار این قوه مهم دولت شده است. در این پژوهش هم‌چنان آمده است که مردم نسبت به غیرحاضری و تکمیل ‌نبودن نصاب در شورای ملی شاکیاند و این نهاد را به ناتوانی در mandegar-3بسیاری از موارد متهم می‌کنند.
شهروندان گفته‌اند که تکمیل ‌نبودن نصاب معیاری مجلس در بیشتر نشست‌ها سبب شده تا روی یک موضوع کوچک، چندین روز تلف شود.
در نشستی که مسوولان فیفا روز پنج‌شنبه، ۲۰اسفند در کابل برگزار کرده بودند، شماری از اعضای مجلس، نماینده‌گان احزاب سیاسی، اعضای نهادهای مدنی و استادان دانشگاه نیز اشتراک داشتند.
یوسف رشید رییس، اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان حین ارایۀ نتایج پژوهشِ «خواست‌ها و پیشنهادهای مردم از نشست‌های تازۀ شورای ملی سال ششم ـ اجلاس ۱۱» گفت: فیفا نشست‌های مختلفی را در سال جاری در کابل و ولایات به‌خاطر بررسی روابط وکلا و مردم و چگونه‌گی تقویت و مؤثریت امور پارلمانی برگزار کرده است.
به گفتۀ آقای رشید: شرکت کنندهگان این نشست‌ها، از تکمیل نصاب نشدن نصاب جلسات شورای ملی، عدم اجرایی شدن برخی قوانین، غیابت وکلا و عدم دست‌رسی مردم در ولایات به نماینده‌گان شورای ملی، غیابت وکلا در ایام تعطیل شورا و رفتن آنان بهخاطر سیاحت به خارج شکایت کرده‌اند.
نبود هماهنگی لازم میان قوای سه گانه، نبود استراتیژی مشخص و ترتیب شده از جانب شورا برای نظارت از عملکرد حکومت، نبود طرح مشخص برای حل بحران بیکاری و فرار جوانان از کشور و ارایه نشدن طرح‌های لازم نمایندهگان شورای ملی برای کاهش خشونت در برابر زنان از ضعف‌های دیگر این نماینده‌گان در این پژوهش گفته شده است.
پژوهش بنیاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان دریافته است که توجه کمتر نمایندهگان به موضوعاتی که باعث تغییر وضعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور شود و دامن زده شدن به مسایل قومی، زبانی و مذهبی در داخل شورای ملی از نگرانی‌های عمدۀ مردم در برابر اعضای پارلمان بیان شده است.
در این حال، شهروندانی که در این پژوهش نظر داده‌اند، خواستار حضور فعال وکلا در جلسات شورا، افشای فهرست وکلا و سناتوران غیر حاضر از سوی هیأت هر دو اتاق پارلمان شده‌اند.
هماهنگی بیشتر با حکومت، تصمیم‌گیری در مورد قوانینی که در شورای ملی بی‌سرنوشت مانده‌اند، مشخص شدن خطوط اساسی کشور و تصویب آن توسط نماینده‌گان، بهبود روابط میان قوۀ اجراییه و مقننه، تشویق حکومت برای برگزاری نشست‌های مشترک با نماینده‌گان شورا، وزیران، والی‌ها و شوراهای ولایتی از خواست‌های دیگر شهروندان در این پژوهش یاد شده است.
برخی از اعضای مجلس که در این نشست اشتراک کرده بودند تأکید داشتند که در ابتدا باید شهروندان آگاه ساخته شوند تا این شهروندان آگاه در زمان برگزاری انتخابات‌ها نماینده‌گان واقعی و دل‌سوز را انتخاب کنند.
برگزاری چهارمین انتخابات برای گزینش هیأت اداری مجلس
این در حالی است در هفتۀ گذشته، اعضای مجلس نماینده‌گان با برگزاری سه دور انتخابات نتوانستند هیأت اداری خود را تکمیل کنند.
گزینش هیأت اداری پارلمان از مشکلات دیگری گفته می‌شود که همه ساله بعد از پایان یافتن رخصتی‌های زمستانی نماینده‌گان موفق نمی‌شوند تا چهره‌های را به سِمَت‌های مشخص انتخاب کنند. در سومین انتخابات گزینش معاون اول و دوم مجلس نماینده‌گان، همایون همایون و ذکریا ذکریا برای کسب معاونت اول و احمد بهزاد، محمداکبر استانکزی و فرهاد صدیقی برای معاونت دوم با هم رقابت کردند که هیچ یک از این چهره‌ها رأی لازم برای رسیدن به این کرسی‌ها را به دست نیاوردند.
در عین حال، گفته‌های نیز وجود دارد که برای انتخاب معاون اول و دوم مجلس نماینده‌گان میلیون دالر رد و بدل شده است.
عبدالروف ابراهیمی رییس مجلس نماینده‌گان اعلام کره است که چهارمین انتخابات معاونت اول و دوم امروز شنبه، ۲۲ اسفند برگزار می‌گردد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.