ایجاد کمیسیون مستقل انتخابات با فرمان تقنینی، مشروعیت قانونی ندارد

چهار شنبه 19 میزان 1396/

در ملاقات‌های جداگانه با خانم سارا بنیت مسئول بخش سیاسی سفارت انگلستان، آقای فضل احمد معنوی رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات و آقای عبدالعلی محمدی مشاور اسبق حقوقی ریاست جمهوری، نگرانی‌های انتخابات آینده به خصوص مشکل کمیسیون مستقل انتخابات که فقط با mandegar-3حکم تقنینى رئیس حکومت ایجاد گردیده است و اساس قانونی ندارد، مورد بحث قرار گرفت.
با عبرت از بحران‌های انتخاباتى گذشته و نقش برجستۀ کمیسیون در سازماندهی تقلبات گسترده که محصول آن تداوم هـر سه نهـاد غیر قانونى و غیر مشروع دولت تا امروز می‌باشد، اینبار، کمیسیون مستقل انتخابات به گونۀ واقعی باید در چارچوب قانون و از طریق سلسله مراتب قانونی در تفاهم با نهاد هاى ملى و سیاسى و فیصلۀ پارلمان کشور تشکیل گردد. در غیر آن، کمیسیون و نظام انتخاباتى موجود، هیچ نوع پایۀ قانونی ندارد و نتیجۀ برآمده از آن غیر قانونی و نا مشروع می‌‍باشد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.