ایجاد یک دانشکدۀ غیرقانونی در چوکات وزارت تحصیلات عالی

گزارشگر:21 جدی 1392 ۲۰ جدی ۱۳۹۲

دانش‎آموزانی که بدون سپری‌کردن آزمون کانکور به دانشکده‌های دلخواه‌شان جذب می‎شوند

شماری از اعضای مجلس نماینده‎گان، به خاطر ایجادِ»دانشکدۀ آماده‌گی» عکس‌العمل نشان داده و موجودیت این دانشکده را غیرقانونی خوانده اند.
سامعه عزیزی سادات عضو کمیسیون دینی ‌، فرهنگی ‌، معارف و تحصیلات عالی مجلس نماینده‎گان به خبرگزاری بخدی گفت: «وزارت تحصیلات عالی مجلس نماینده‎گان را در جریان فعالیت این دانشکده قرار نداده و فعالیت این دانشکده غیرقانونی است.»mandegar-3
خانم سادات می‌گوید که عملکرد وزارت تحصیلات عالی برای ایجاد این دانشکده غیرقانونی است و وزیر تحصیلات عالی در این مورد باید پاسخگو باشد.
به تازه‌گی دانشکدۀ زیر نام آماده‌گی در دانشگاه پلتخنیک کابل ایجاد شده و بیش از یک هزار دانش‌آموز در آن جذب شده اند.
دانشجویان این دانشکده پس از ۹ ماه آموزش بدون سپری کردن امتحان کانکور، وارد دانشگاه‌های کشور می‌شوند.
براساس اصول کاری دانشکده آماده‌گی ‌، دانشجویان از زمان ورود به این فاکولته رشتۀ دلخواه خود را انتخاب می‌کنند و پس از ۹ ماه آموزش به شکل «خودکار» در دانشگاه‌های کشور جذب می‌شوند.
این دانش‌آموز ظاهراً از مناطق ناامن فراخوانده شده و جذب گردیده اند.
اما یک استاد دانشکده آماده‌گی به خبرگزاری بخدی گفت که تمامی دانشجویان این دانشکده از صنوف یازده و دوازده ولایات انتخاب شده اند.
او که خواست نامش در خبر ذکر نشود، می‌گوید که هیچ یکی از این دانشجویان از مناطق جنگ‌زده نیستند و فقط تذکره‌های آنان از ولایات ناآرام است.
به گفته این استاد ‌، دانشکده آماده‌گی حیثیت پیش دانشگاهی را دارد و علاوه بر تدریس تمامی مضامین مکتب و مبادی رشته‌های دانشگاهی نیز در آن تدریس می‌شود.
او گفت: « دانشجویان دانشکده آماده‌گی، پس از سپری کردن ۹ ماه دوره آموزشی، بدون شرکت در آزمون سراسری کانکور به فاکولته‌‍های دلخواه‌شان راه می‌یابند.»
بیش از ۹۰ درصدِ این دانش آموزان از ولایات قندوز ‌، هلمند ‌، لغمان ‌، ننگرهار ‌، میدان وردک ‌، پکتیا ‌، پکتیکا ‌، لوگر ‌، غزنی و خوست هستند.
خیلی‌ها می‌گویند که وزارت تحصیلات عالی در واکنش به ناکامی طرح سهمیه بندی کانکور دانشکده آماده‌گی را فعال کرده است.
واکنش وزارت تحصیلات عالی
وزارت تحصیلات عالی موجودیت دانشکده آماده‌گی را تایید کرده و گفته که فعالیت این دانشکده کاملاً قانونی است.
عبدالعظیم نوربخش ‌، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی گفت: «دانشکده آماده‌گی ‍پس از فرمان شورای وزیران در دانشگاه پلتخنیک کابل ایجاد شده است.»
آقای نوربخش می‌گوید که از سراسر افغانستان در این دانشکده دانش آموزان جذب شده اند.
نوربخش افزود که افراد شامل در این دانشکده، فارغان مکاتب مناطق جنگ زده هستند، مناطقی که به گفته او، زمینه آموزش و تحصیل در آن فراهم نیست.
برنامۀ سیاسی؟
در همین حال ‌، خانم سامعه عزیزی سادات می‌گوید که ایجاد دانشکده آماده‌‎گی یک برنامۀ کاملاً سیاسی است.
خانم سادات گفت:» «لایحۀ کاری وزارت تحصیلات عالی ‌، قانونی اساسی و حقوق شهروندی افغانستان این اجازه را به وزارت تحصیلات عالی نمی‌دهد که در هیچ شرایطی حتی یک دانش آموز را بدون امتحان کانکور وارد دانشگاه‌های کشور کند.»
او تاکید کرد که وزارت تحصیلات عالی به گونه سازماندهی شده شماری از دانش آموزان را وارد دانشکده آمادگی کرده است.
سادات گفت: «وزیر تحصیلات عالی در پیوند با ایجاد دانشکده آمادگی باید به اعضای مجلس نماینده‎گان جوابگو باشد.»
انتظار می رود که در جریان هشت روز مانده به تعطیلات زمستان مجلس ‌، وزیر تحصیلات عالی به مجلس نماینده‎گان فراخوانده شود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.