بازار گرم فروش مواد مخدر در کابل/ آمر حوزۀ هفتم پولیس: شماری از سربازان از خُرده‌‌فروشان حق می‌گیرند

ابوبکرصدیق/ دوشنبه 12 سرطان 1396/

خرده‌ فروشان مواد مخدر در شهر کابل بازار گرم و پیشۀ پر درآمد دارند.
خرده‌فروشان در مربوطات حوزۀ هفتم پولیس کابل بدون هیچ هراسی مصروف فروش مواد مخدر برای مشتریان خود هستند.
برخی منابع می‌گویند که خرده‌فروشان مواد مخدر به مسوولان حوزه‌های امنیتی شهر کابل حق می‌دهند تا برای‌شان ممانعت ایجاد نکنند.
mandegar-3آمر حوزۀ هفتم پولیس «حق‌گیری» برخی مسوولان امنیتی را از خرده‌فروشان مواد مخدر تأیید می‌کند.
روز دوم عید با همصنف دوران مکتب همراه شدم.
این جوان بیش از بیست سال عمر دارد و بنا به مشکلاتی نمی‌خواهد در این گزارش از او نام گرفته شود. او بیش یک سال، مصروف فروش مواد مخدر بوده و سه ماه پیش این کار را ترک گفته است.
این جوان مرا به مکان‌ی می‌برد که مواد مخدر آن‌جا به فروش می‌رسد. اولین آدرس سرک نو چهلستون است. او می‌گوید که نه تصویر بگیرم و نه هم خود را معرفی کنم. در فضای یک غرفه کوچک آهن‌چادری فرسوده با فروشنده نوجوان احوال‌پرسی می‌کنیم، غرفه کوچک اما مشتریان بسیار زیاد با یک فروشندۀ که حتا فرصت صحبت برایش بسیار اندک است. در هر ۱۰ دقیقه بیش از ۵ معتاد به این غرفۀ آهن‌چادری مراجعه می‌کنند تا مواد نیاز خود را خریداری کنند.
در جریان صحبت این جوان نشانی مراکز خرده فروش مواد مخدر را در ساحه چهلستون که مربوط حوزۀ هفتم پولیس می‌شود، نشان می‌دهد. از ساحۀ پل گذرگاه تا پل حسن چهلستون که در چند متری حوزۀ هفتم پولیس وجود دارد، بیش از بیست مرکز خرده فروشی مواد مخدر است.
این جوان می‌گوید که مسوولان امنیتی حوزۀ هفتم پولیس، از فروشنده‌های مواد مخدر حق می‌گیرند. آمر کنترول، آمر جنایی، فرمانده تولی، فرماندۀ بلوک و مسوولان پوسته‌های پولیس، هر هفته از فروشنده‌های مواد مخدر حق می‌گیرند.
به گفتۀ این جوان، دو مرکز فروش چرس، هوتل نصیب و دوکان کانتینری به رنگ سفید در سمت راست پل گذرگاه که ۵۰ متر از پوسته پولیس فاصله ندارد، یک مرکز در نان‌وایی جنگلک در ساحۀ جنگلک، یک مرکز در موتر شویی در ساحۀ آقای علی شمس، یک مرکز چرس فروشی غرفه آهن چادری عقب دوکان‌های خوراکه فروشی پهلوی قبرستانی در سرک نو چهلستون، یک مرکز فروش مواد مخدر در تیل فروشی ساحۀ دهن باغ چهلستون و یک مرکز فروش مواد مخدر در پل حسن غرفه آهن چادری نزدیک مستری‌خانه‌ها است. همچنان چندین مرکز دیگر مواد مخدر فروشی در ساحات حوزۀ هفتم فعال است.
او هم‌چنان، در ساحۀ واصل آباد مراکز فروش مواد مخدر را به نشانی می‌گوید: دو مرکز مواد مخدر بالای تپه ملابزرگ که حدود ۱۰۰ متر از پوسته امنیتی پولیس لیسه عمراخان فاصله دارد. دو مرکز فروش چرس و هیرویین در دروازۀ جنوبی لیسه عالی عمراخان که یکی از این مراکز تازه ایجاد شده به دیوار مکتب چسپیده است.
سه مرکز فروش هیرویین در ساحۀ برشنا کوت، جوار مسجد محمدیه که هر کدام این مراکز ۴۵ – ۱۰۰هزار روزانه مواد مخدر می‌فروشند.
این جوان که بیش از یک سال مصروف فروش مواد مخدر بوده با لب‌خند می‌گوید: “فروشنده‌های مواد مخدر با مسوولان حوزۀ مربوطه بسیار رفیق هستند.”
او اضافه می‌کند: پیسه (پول) سنگ را نرم می‌کند؛ باز پولیس خو … پولیس است.” آمر کنترول هفتۀ چهار هزار از هر فروشنده می‌گیرد، آمر جنایی ۲ – ۳ هزار افغانی می‌گیرد و حتا فرمانده تولی و بلوک مسوولان پوسته‌ها همۀ شان از فروشنده‌‌ها حق خود را می‌گیرند.
او گفت: وقتی از وزارت داخله یا نهادهای کشفی، مسوولان امنیتی به دست‌گیری فروشنده‌های مواد مخدر می‌آیند، برخی از مسوولان حوزه، فروشنده‌های مواد مخدر را خبر می‌کنند و فروشنده‌ها به شاگردان خود می‌گویند که ساحه را ترک کنند.
این جوان می‌گوید که برخی مسوولان حوزۀ پولیس چند مرتبه به “خلیفۀ من “ تماس گرفته‌ گفتند که افرادی به گرفتاری شما آمده اند، صاحب کارم‌ به من زنگ زد که دکان را ترک کنم.
این جوان تأکید می‌کند که آمر پیشین حوزۀ هفتم پولیس هفتۀ بیش از ۳۰ هزار افغانی از فروشنده‌‌های مواد مخدر دریافت می‌کرد، اما در مورد آمر تازه تعین شده این حوزه چیزی نمی‌گوید.
هم‌چنان، یکی از وکیلان گذر، ساحه واصل آباد نیز به شرط افشا نشدن نامش، به روزنامۀ ماندگار گفت که روزانه یک مرکز فروش مواد مخدر در این ساحه اضافه می‌شود.
او می‌گوید که این موضوع را به فرمانده پولیس کابل، گارنیزیون کابل، آمر حوزه هفتم و معنیت مبارزه با مواد مخدر رساندیم؛ اما تا هنوز هیچ توجهی در این مورد صورت نگرفته است.
در همین حال، احمد ولی صبور آمر حوزۀ هفتم پولیس، با تأیید وجود مراکز خورده فروشی مواد مخدر در ساحۀ حوزۀ هفتم می‌گوید که تا هنوز ۱۳ تن از خورده فروشان را از مربوطات این ناحیه بازداشت کرده‌اند.
آقای صبور افزود که در ساحۀ حوزۀ هفتم پولیس، مراکز سیار چرس فروشی وجود دارد؛ اما هیرویین در این ساحه فروش نمی‌شود. به گفتۀ او، مافیای مواد مخدر شماری از کودکان خورد سن را برای فروش چرس استخدام کرده‌اند و از آنان استفادۀ ابزاری می‌کنند.
آقای صبور، دست داشتن برخی از مسوولان حوزه هفتم را با فروشنده‌های مواد مخدر رد نمی‌کند، اما می‌گوید که برخی مسوولان حوزه‌های امنیتی و مسوولان ریاست مبارزه با مواد مخدر از فروشنده‌ها حق می‌گیرند.
آمر حوزه هفتم پولیس گفت که برخی از فروشنده‌های مواد مخدر که توسط پولیس حوزه هفتم بازداشت شده بودند، پس از یک ماه از بند رها شداند.
او گرفتن پول توسط فرمانده‌هان تولی را رد کرد، اما گفت: سربازان و برخی از کارمندان جنایی حوزه از فروشنده‌ها حق می‌گیرند. چون در حدود بیش از هفت سال می‌شود که در ساحه ایفای وظیفه می‌کنند. بنابراین، با تمام فروشنده‌ها و کسانی که کارهای غیر مشروع انجام می‌دهند، روابط دارند.
او گفت که یکی از مسوولان فاسد حوزه را تبدیل کردیم، اما پس از چهار روز دوباره تقرر حاصل کرد که این نشان می‌دهد که مسوولان ارشد در اختلاس‌ها دست دارند.
آقای صبور گفت که مراکز فروش مواد مخدر تخریب شده، اما خورده فروشان در دوکان‌‌های تیل فروشی و مستری‌خانه‌ها کودکان را استخدام می‌کنند و توسط آنان مواد مخدر را به فروش می‌‌رسانند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.