بازداشت یک گروه چهارنفری آدم‌ربایان در شهر کابل

گزارشگر:یک شنبه 17 جدی 1396 ۱۶ جدی ۱۳۹۶

mandegar-3ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت یک گروه چهار نفری آدم‌ربایان در شهر کابل خبر می‌دهد.
ریاست امنیت ملی در خبرنامه‌یی نوشته است که در پی عملیات مأموران امنیت ملی، مخفی‌گاه آدم‌ربایان در ساحات ناحیه سیزدهم شهر کابل تشخیص و دو فرد ربوده‌شده از چنگ ربایندگان آزاد شدند.
به گفتۀ امنیت ملی، این گروه افراد سرمایه‌دار را در شهر کابل اختطاف می‌کردند که اخیراً عبدالقادر و رحمت الله را از مربوطات ناحیه سیزدهم شهر کابل ربوده بودند.
براساس خبرنامۀ امنیت ملی، سیدخلیل مشهور به رییس خلیل، سرباند گروه آدم‌ربا، غریب‌الله، خوشحال و سید حسین اعضای این گروه آدم‌ربااند. آنان اعتراف کرده‌اند که عبدالقادر و رحمت‎الله را به‌هدف به‌دست آوردن پول ربوده بودند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.