بازرس ویژۀ امریکا: قوماندانان ارتش افغانستان غــارت و چپاول می‌کنند

شنبه 5 حمل 1396/

بازرس ویژۀ ایالات متحده امریکا در دانشگاه دوک گفته است که در رهبری دستگاه امنیتی-نظامی افغانستان فساد شبکه‌یی وجود دارد.
این مقام امریکایی همچنان گفته که شماری از جنرالان و قوماندانان در ارتش افغانستان غارت و چپاول می‌کنند؛ آب، نان،لباس وسلاح سربازان را mandegar-3می‌دزدند.
جان سپکو بازرس ویژۀ اداره بازرسیامریکا در امور بازسازی افغانستان تأکید کرده کهقوماندانان ارتش در مورد شمار واقعی سربازان دروغ می‌گویند؛ لیست دروغین از سربازان خیالی می‌سازند و میلیون‌ها دالر را به جیب می‌زنند.
او خاطر نشان ساخته است که عامل اصلی ناتوانی و شکست در جبهات جنگ، ضعف رهبری ارتش است.
این درحالی است که پیشتر فرماندهان امریکایی نیز رهبری نیروهای امنیتی را به بی‌کفایتی و ضعف متهم کرده بود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.