بازی‎های استخباراتی انگلیس در افغانستان

گزارشگر:ناجیه نوری ۳۰ میزان ۱۳۹۲

افزایش نیروهای استخباراتی نظامی بریتانیا در افغانستان سبب خواهد شد تا افغانستان به میدان رقابت‌های استخباراتی منطقه و جهان تبدیل شود.
شماری از تحلیلگران با اظهار این مطلب می‌گویند، تنها کشورهای مستعمره و ضعیف اجازه می‌دهند تا نیروهای استخباراتی کشورهای دیگر در خاک‌شان فعالیت‌های استخباراتی داشته باشد.
سازمان استخباراتی نظامی بریتانیا خواهان افزایش نیروهای استخباراتی این کشور در افغانستان شده است.
یک مقام استخباراتی بریتانیا گفته است که افغانستان «ناتوان‌ترین حلقه «در پوشش‌های اطلاعاتی خارجی شناخته شده است.
این سازمان گفته که اگر سازمان‌های استخباراتی اعضای ناتو فعالیت گُسترده تر در این کشور نداشته باشند، این کشور بار دیگر به پناهگاه هراس‌افگنان جهانی مبدل خواهد شد.
در همین حال، وزارت دفاع ملی همکاری در بخش استخبارات را برای جلوگیری از فعالیت‌های مخالفان مسلح دولت موثر دانسته است.
مسوولان وزارت دفاع ملی گفته اند که استخبارات کشور به همکاری بیشتر نیاز دارد تا از فعالیت‌های مخالفان مسلح دولت جلوگیری کند.
اما وحید مژده آگاه مسایل سیاسی می‌گوید، هیچ کشوری در دنیا اجازه نمی‌دهد که نیروهای استخبارات کشوری دیگری در خاک‌شان کار استخباراتی کند، مگر در کشورهای مستعمره و ضعیف.
او تاکید کرد، کشورهای مستعمره و ضعیف که فکر می‌کنند ناتوان هستند و توانایی هیچ کاری را ندارند که افغانستان هم از همین جمله کشورها است، شاید این اجازه را بدهند که نیروهای استخباراتی کشوری دیگر در خاک‌شان فعالیت داشته باشد.
این آگاه سیاسی همچنان افزود، در افغانستان امروز و به خصوص در میان طبقه روشن‌فکر و تحصیل کرده که در شهرها زنده‌گی می‌کنند، چنین تفکری مشهود است.
به گفتۀ مژده، هر چند برنامۀ خارجی‌ها در زمانی‌که آنان در افغانستان مشغول جنگ بودند، شریک کردن اطلاعات با نیروهای افغان بود، ولی نمی‌خواستند اطلاعات را در اختیار نیروهای اطلاعاتی افغانستان قرار دهند، چون این مساله را برای خود یک چالش می‌دانستند.
او در مورد علل افزایش نیروهای استخباراتی بریتانیا می‌گوید، انگلیسی‌ها افراد نفوذی در میان طالبان داشته و همین اکنون نیز دارند؛ بنابراین فکر می‌کنند که پس از خروج نیروهای‌شان از افغانستان شاید نتوانند اطلاعات لازم را به دست بیاورند و در نتیجه طالبان توانمندی بیشتری پیدا کنند، بنابراین در صدد افزایش نیروهای استخباراتی خود در افغانستان هستند.
در همین حال، داکتر عبدالقیوم سجادی عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید، از زمانی که نیروهای جامعه جهانی در افغانستان حضور دارند، افغانستان میدان رقابت‌‌های نظامی میان کشورهای مختلف بوده؛ اما حالا که قرار است پس از ۲۰۱۴ این نیروها از افغانستان خارج شوند، با مطرح ساختن خلای امنیتی می‌خواهند زمینۀ حضور نیروهای استخباراتی کشورهای خود را در افغانستان فراهم سازند.
این عضو مجلس همچنان گفت، اما نباید فراموش کرد که این اقدام یک صفحۀ جدید رقابت‌ها و بازی‌های سیاسی را در افغانستان باز خواهد کرد که بر این اساس ما به جای رقابت‌های سیاسی و اقتصادی رقابت‌های استخباراتی را شاهد خواهیم بود.
به باور او، کشورهایی که در افغانستان حضور دارند، باید در راستای ارتقاء ظرفیت نیروهای افغان به شمول نیروهای استخباراتی افغانستان تلاش می‌کردند؛ بنابراین می‌توان گفت که انگلیسی‌ها بیشتر از این که به منافع ملی افغانستان بیاندیشند، به منفعت خود فکر می‌کنند، ورنه حضور فزیکی این نیروها هیچ کمکی به افغانستان نخواهد کرد.
به گفتۀ داکتر سجادی، ناتوانی استخبارات افغانستان دو دلیل دارد: نخست پیچیده‌گی وضعیت امنیتی؛ زیرا افغانستان میدان بازی‌های استخباراتی است و طبیعتاً که در چنین وضعیت پیچیده استخبارات قدرتمند نیاز است تا بتواند بر اوضاع امنیتی کشور کنترول داشته باشد.
او تاکید کرد، ولی با توجه به وضعیت پیچیدۀ امنیتی افغانستان حتا اگر نیروهای استخباراتی کشورهای جهان نیز در کشور حضور داشته باشند، برای کنترول وضعیت افغانستان ناتوان خواهند بود.
وی همچنان گفت، نکتۀ دوم دست‌درازی‌ها و مداخلات است که از بیرون علیه افغانستان صورت می‌گیرد و این مساله متاسفانه نشانگر ضعف حکومت افغانستان و نبود یک حاکمیت سیاسی مقتدر است و تا زمانی که چنین مداخلاتی وجود داشته باشد، حضور نیروهای استخباراتی کشورهای جهان نیز مشکل را حل نخواهد کرد.
سازمان استخبارات نظامی بریتانیا هشدار داده که پس از بیرون شدن نظامیان بریتانیایی از افغانستان یک خلای استخباراتی در این کشور به میان خواهد آمد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.