باشنده‌گان غور: فعالیت‌ نهادهای غیرحکومتی به فیروزکوه محدود شده است

/

mandegarبرخی از باشنده‌گان ولایت غور با نگرانی از محدودشدن فعالیت‌های موسسات و نهادهای غیرحکومتی در فیروزکوه، مرکز این ولایت می‌گویند که بیشتر نهادها پروژ‌ه‌های توسعه‌یی را بدون کدام دلیلی تنها در فیروزکوه عملی می‌کنند. آنان می‌خواهند که نهادها در تمام ولسوالی‌های غور فعالیت‌های‌شان را گسترش دهند.
سلطان محمد، یک‌تن از باشنده‌گان غور به سلام‌وطندار می‌گوید، موسسات و نهادهای غیرحکومتی علاقه‌یی برای کارکردن در روستاها ندارند و بیشتر توجه‌شان به شهر فیروزکوه محدود شده است.
محمد نبی، از دیگر شهروندان غور می‌گوید، باشنده‌گان ولسوالی‌ها در مقایسه به باشنده‌گان فیروزکوه، بیشتر نیازمند کمک هستند.
عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور با تأیید این گفته‌ها می‌گوید، نظر به پالیسی و راه‌برد نهادهای خصوصی و موسسات خارجی، هیچ فردی حق مداخله در کار آنان را ندارد، اما از آنان خواسته‌اند تا فعالیت‌های‌شان را در ولسوالی‌ها گسترده سازند. او می‌گوید، بیشتر نهادهای غیرحکومتی نبود امنیت را سدراه‌شان در ولسوالی‌ها می‌دانند، اما این موضوع نهادهای غیرحکومتی را تهدید نمی‌کند.
جمال یعقوبی، رییس موسسۀ هماهنگی، توسعه و بازسازی افغانستان می‌گوید، در کنار این که بودجۀ مؤسسات غیرحکومتی در مقایسه با سال‌های پیش کاهش یافته است، اما علت اصلی محدودشدن فعالیت‌های آنان در مرکز غور، نبود امنیت در روستاها و ولسوالی‌های این ولایت است.
نگرانی از محدودشدن فعالیت موسسات و‌ نهادهای غیرحکومتی در حالی بیان می‌گردد که شماری از موسسات غیرحکومتی در این اواخر از فعالیت‌ در مناطق دوردست و ولسوالی‌های غور باز مانده‌اند.

اشتراک گذاري با دوستان :