باشنده‌گان کابل: جرایم جنایی تنها در «تبلیغات فیسبوک» کاهش یافته است

۱۶ میزان ۱۳۹۸

برخی از باشنده‌گان کابل در صحبت با روزنامۀ ماندگار از افزایش سرقت‌های مسلحانه و کلاه‌برداری در ناحیه‌های محتلف این شهر شکایت دارند.
این شهروندان، فرماندهی پولیس و مسوولان جنایی کابل را به تبلیغات عوام‌فریبانه در شبکه‌های اجتماعی به‌ویژه فیسبوک متهم می‌کنند و می‌گویند که میزان جرایم جنایی و سرقت‌های مسلحانه آن‌چنانی که از طرف مسوولان فرماندهی پولیس کابل در رسانه‌های اجتماعی تبلیغ mandegarمی‌شود، کاهش نیافته است.
شهروندان کابل فرماندهی پولیس کابل را به تبلیغات عوام‌فریبانه در رسانه‌های اجتماعی متهم می‌کنند و می‌گویند، فعالیتی که در تأمین امنیت شهروندان کابل موثر نبوده است، اما در رسانه‌های اجتماعی از طرف پولیس کابل همه‌گانی می‌شود تا ذهنیت‌ها را از موضوعات امنیت منحرف کند.
به گفتۀ آنان، تبلیغات از بازداشت سارقان مسلح در حالی از طرف فرماندهی پولیس کابل همه‌گانی می‌شود که افراد و گروه‌های مافیایی و تبه‌کار بازداشت نشده‌ و تنها «خس‌دزدان» بازداشت شده‌اند، اما آنان نیز نارسیده به حوزۀ پولیس تصاویرشان گرفته شده و در رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌گردد و دوباره رها می‌شوند.
مسوولان در فرماندهی پولیس کابل اما با رد این گفته‌ها می‌گویند که پولیس هیچ تبانی با دزدان و کلاه‌برداران ندارد.
حسیب‌الله یکی باشنده‌گان شهر کابل در صحبت به روزنامۀ ماندگار با متهم کردن پولیس به تبانی با سارقان مسلح، می‌گوید که در ناحیه ۱۱ کابل گواه بوده که یک سارق که تلفنی را سرقت کرده بود و توسط پولیس بازداشت شد، اما پس از این ‌که تصاویرش در رسانه‌های اجتماعی توسط مسوولان فرماندهی پولیس منتشر شد و سه روز پس دوباره رها شد؛ حتا دلیل رهایی‌اش هم برای مردم محل روشن نشد.
همکاری پولیس با برخی از سارقان و پرچون فروشان مواد مخدر از شکایت‌های است که همواره از طرف شهروندان صورت گرفته است و اما هیچ‌گاه رسیده‌ به آن صورت نگرفته است.
شهر کابل به عنوان پایتخت و با داشتن بیش از ۱۷ حوزۀ امنیتی و فرماندهی پولیس کابل و ده‌ها نهاد نظامی، وزارت‌خانه‌های امنیتی، اما گفته می‌شود در یک/چهارم ساحۀ این شهر پرچون فروشان مواد مخدر حضور دارند و سرقت‌های مسلحانه کلاه‌برداری و دزدی و راه‌گیری و به موضوعات روزانۀ شهروندان تبدیل شده است. گزارش‌های منتشر شده از رسانه‌ها نشان می‌دهند که پرچون فروشان مواد مخدر از ناحیه هفتم شهر کابل شروع تا حوزۀ اول و دوم امنیتی که در قلب شهر موقیعت دارند و همچنان از شهدای صالحین و تا دامنه‌های گردنۀ کارتۀ سخی و بالا حصار ادامه می‌یابد.
فقیر یکی دیگر از شهروندان کابل است که ادعا می‌کند که پولیس در تبانی با سارقان مسلح است و سارقان بدون هماهنگی با پولیس نمی‌توانند چنین کاری کنند. فقیر ادعا می‌کند که چند مرتبه گواه اتفاقات همکاری پولیس با کلاه‌برداران در سرای شمالی بوده است و چندین مرتبه گواه بازداشت و رهایی یک جوان در سرای شمالی بوده است که مصروف سرقت و کلاه‌برداری بوده است.
کابل با جمعیت نزدیک به شش میلیونی همه روزه با چالش‌های اجتماعی و سرقت‌های مسلحانه مواجه است. برخی از باشنده‌گان ناحیه‌های دیگر کابل نیز عین ادعاها را در رابطه سارقان و پولیس دارند.
آنان همچنان ادعا دارند که میزان سرقت‌های مسلحانه کاهش نیافته است و کسانی از طرف فرماندهی کابل بازداشت هم می‌شوند، دوباره بدون پرسو‌جویی رها می‌شوند.
امرالله یک از باشندۀ دیگر کابل می‌گوید که با یکی از کسانی از طرف پولیس بازداشت شده بود و دوباره رها شده صحبت کرده و گفته است که در زندان‌های کابل جایی برای زندانی‌ها جدید نیست و به همین دلیل پولیس‌ها آن را رها کرده‌اند.
باشنده‌گان کابل همچنان پولیس را شریک کلاه‌برداران و به‌ویژه کسانی از طرف شام و صبح در کوچه و بازار مصروف این کار اند و مبایل و زیورات شهروندان را می‌دزدند، می‌دانند. یکی از شهروندان کابل که به دلیل مسایل امنیتی و مصونیت خود نمی‌خواهد نامش در این گزارش ذکر شود، می‌گوید: پولیس با دزدان همکار است و حتا زمانی یکی از کلاه‌برداران و دزدان به دست مردم بیفتد و سر و صدا بلند شود، پولیسی که با سارق تبانی دارد، می‌آید دزد را دست بند می‌زند به فکر این بازداشت؛ وقتی چند قدم که دور رفتند. او ادعا می‌کند شاهد بوده اشیایی دزدی شده را سارق با پولیس تقسیم کرده و پولیس او را رها کرده است و این سناریوسازی بارها تکرار شده است.
اما، فرماندهی پولیس کابل با رد گفته‌های شهروندان در رابطه به دست داشتن منسوبان پولیس در سرقت‌های مسلحانه با افرادی که مرتکب این کار می‌شوند، می‌گوید: پولیس با تمام تلاش در صدد جلوگیری از جرایم جنایی و سرقت‌های مسلحانه است.
فردوس فرامرز سخنگوی فرماندهی پولیس کابل به روزنامۀ ماندگار می‌گوید: بیست از ۲۰ منسوبان پولیس به دلیل غفلت‌های وظیفه‌یی در همین مورد برکنار و برخی از آنان به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده‌اند.
او گفت که روزانه درهر ناحیه شهر کابل بیش از ۱۵ تن بازداشت می‌شوند، اما زمانی که در حوزۀ پولیس انتقال می‌یابند بایومتریک می‌شوند، اگر مرتبه اول‌شان و بی‌گناه ثابت شدند، از حوزه رها می‌شوند و در صورت این کار را تکرار کنند به فرماندهی پولیس کابل انتقال می‌شود و مورد مجازات قرار می‌گیرند.
آقای فرامرز، همکاری شهروندان در تأمین امنیت و بازداشت این افراد را مهم می‌دانند، اما می‌گوید که برخی به هدف مختل سازی وضعیت از پولیس شکایت می‌کنند.
این در حالی است که وزارت داخله کشور در ماه جوزا سال جاری با انتشار آمارهای از بازداشت سارقان و فروشنده‌گان مواد مخدر و قاچاقچیان گفته که میزان جرایم جنایی در ماه جوزا نسبت به ماه‌های حمل و ثور سال جاری خورشیدی کاهش یافته است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.