باشندگان دایکندی برانکشاف متوازن و تجهیز اردوی ملی در این ولایت تاکید کردند

گزارشگر:سه شنبه 2 اسد 1397 ۱ اسد ۱۳۹۷

شمارى از باشنده هاى دایکندی، طی یک گردهمایی از حکومت مرکزى خواستند تا برعلاوۀ انکشاف متوازن، نیروهاى اردوی ملی درآن ولایت از نگاه کمى و کیفى تجهیز شوند.
این گردهمایی امروز با اشتراک حدود دوصد تن ازباشنده گان این ولایت ، اعضای شورای ولایتی و فعالان مدنی درشهرنیلی مرکز این ولایت برگزارگردید.
غیرت علی جواهری عضوشورای ولایتی دایکندی گفت که پانزده سال از عمر این ولایت می گذرد؛ اما تاکنون این ولایت میدان هوایی و سرک ندارد.
به گفته او رهبران حکومت همواره در جریان مبارزات انتخاباتی شان وعده سپرده بودند که باشنده گان این ولایت را از زندان جغرافیایی دور می کنند؛ اما تاکنون هیچ کاری انجام نداده اند.
سید محمد انور شهاب رییس شبکه نهاد جامعه مدنی در دایکندی و یک تن از اشتراک کننده گان گردهمایی ، هدف از این تجمع را انکشاف متوازن، تجهیز نیروهای امنیتی و مستقر شدن اردوی ملی دراین ولایت خواند و از حکومت مرکزی خواست تا احداث میدان هوایی و سرک را در بودجه سال آینده برای این ولایت در نظر بگیرد .
وی همچنان خواهان توجه حکومت به انکشاف متوازن دراین ولایت شد و گفت که نیروهای امنیتی باید با در نظرداشت وضعیت، تجهیز و تمویل شوند .
برخی از اشتراک کننده گان دیگر این گردهمایی نیز نظر مشابه داشتند

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.