بانک جهانی: طالبان به رشد اقتصادی افغانستان ضربۀ سنگین‌ وارد کرده‌اند

ابوبکر صدیق/ چهار شنبه 1 قوس 1396/

بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود گفته که جنگ با گروه‌های تروریستی به شکل جدی از رشد اقتصادی در افغانستان جلوگیری کرده است.
بانک جهانی با اشاره به کاهش رشد اقتصادی در افغانستان، می‌گوید: افغانستان یکی از فقیرترین کشورهای جهان است و به طور گسترده‌ توسط جهان mandegar-3حمایت می‌شود، با وجود این‌که حمایت‌ها از این کشور فقیر جریان دارد، اما رشد اقتصادی این کشور تا پایان سال جاری حدود ۲،۶ درصد خواهد بود.
در گزارش این نهاد انکشافی بین المللی آمده است: در حالی‌که رشد اقتصادی در این کشور در مقایسه با سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ اندکی بهبود یافته است، اما افزوده که با توجه به رشد اقتصادی بین سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۱۲ که اوسط رشد اقتصادی سالانه ۹،۶ درصد بود، به طورچشمگیری کاهش یافته است.
این نهاد می‌گوید: هرچند می‌توان با اجراآت اقتصادی اندک یک نرخ با رشد اقتصاد بلندتر به دست آید، اما بعد از پایان ماموریت جنگی ناتو در دسمبر۲۰۱۴ این ارقام به طور سریع پایین آمده است.
بانک جهانی با اشاره به کاهش رشد اقتصادی می‌گوید: این امر ناشی از «ابهام سیاسی و وضعیت بد امنیتی» و هم‌چنان کم بودن حجم کمک‌های انکشافی می‌باشد. حجم کمک‌ها که به صورت اوسط بین ۲۰۰۹ و ۲۰۱۲ میلادی ۱۲.۵ میلیارد دالر بود، اما در سال ۲۰۱۵ میلادی به ۸،۸ میلیارد دالر کاهش یافت.
بانک جهانی می‌گوید که بدامنی و بی‌ثباتی از چالش‌های جدی فراراه رشد اقتصادی در این کشور بوده است.
به باور این نهاد بین‌المللی، درصورتی که وضعیت امنیتی بیشتر خراب نگردد»، احتمال دارد در سال ۲۰۱۸ رشد اقتصادی به ۳،۲ درصد برسد.
بانک جهانی می‌گوید: احتمال وجود دارد و اعتماد عمومی نیز اندکی بهتر گردیده، زیرا با اعلام استراتژی جدید ایالات متحد امریکا در ماه آگست سال جاری میلادی، اکنون کدام تردیدی در مورد ادامه حضور نیروهای ایالات متحد امریکا در این کشور وجود ندارد.
در این گزارش هم‌چنان، بانک جهانی با اندکی خوشبینی می‌گوید: عواید از ناحیه مالیات و در آمد گمرک‌ها در این کشور با سرعت از ۱۳ درصد به ۱۵ درصد افزایش یافته است.
در گزارش آمده که این افزایش درآمد در سال جاری عمدتاً وابسته به بهبود دوام‌دار مدیریت جمع آوری مالیات و عواید گمرکی می‌باشد.
این در حالی است که ۷۰ درصد هزینۀ دولت افغانستان از طریق کمک‌های بیرونی و شرک‌های بین‌المللی تمویل می‌شود.

اشتراک گذاري با دوستان :