با این فرا فگنی‌ها کار مملکت بجایی نمی‌رسد

دوشنبه 11 عقرب 1394/

برگرفته از صفحۀ فیسبوک احمدولی مسعود
بی تدبیری‌ها، انحصارگرایی‌ها، یکجا با برنامه‌های غیر ملی و در پوشش فرافگنی‌ها و اقدامات پوپولیستى بیش از این نمی‌توانند نسخۀ دوام وضعیت موجودِ بحرانی کشور باشد. ادامۀ این سیاست بازی‌ها بجز از ناکامی کشور، بدبختی مردم، بحران مشروعیت نظام و بی‌آبروگی ملی قطعاً نتیجۀ دیگری ندارد.
mandegar-3بازی با کارت جهاد با کمترین منفعت برای توده‌های مجاهدین، استیضاح وزرایی که اکثراً نه صلاحیتی دارند و نه منزلتی، بازی با کارت حقیت‌یابی به گونۀ غیر مستقل و سیاست غیر مسوولانۀ تقاضای دوبارۀ برگشت خانواده‌های مجبور، بخشی از این فرافگنی‌ها می‌باشند تا سرنخ از دست برود، عوامل اصلی بحران گم شود و پنهان کاری‌های سیاسی و بازی‌های استخباراتی در امتداد آجنداهای شخصی ادامه یابد.
جان گپ ( به قول شهید مسعود) این است که: امور مملکتی قطعاً باید از یک محدودۀ انگشت شمار ارگ به یک رهبری ملی، پویا و قابل اعتماد ارتقا یابد تا به تغییرات اساسی، ایجاد تعادل در قدرت، بازنگری برنامه‌های ملی، تغیر ساختارهای نظام در مرکز وولایات پرداخته شود و مردم بازیگر سرنوشت چه خوب و چه بد خود شوند.
مشکلات افغانستان لایه‌های پیچیده‌یی دارد که این فرافگنی‌ها ادامۀ قسمت اخیر سناریوی چهارده ساله است، با تفاوت این‌که مجریان و حامیان دیروز و امروز آن اندکی جا بدل کرده اند.

اشتراک گذاري با دوستان :
  • Nawid Parsa

    سفیر صاحب گرامی : مشکل ما این است که یک بخشی از دولت وحدت ملی چنین فکر می نماید که این گونه میدان دادن به یکه تازی یک مریض روانی و جسمی به ارگ صدمه میرساند و اعتبار سیاسی ما زیاد می شود. این طرزتلقی از بنیاد نا درست . واقعات کندز و واکنش های مردمی هر دو سران حکومت را مساویانه به نام ع و غ مسئول و پاسخگو دانستند. نمیدانم بخش روابط عامه و مطبوعاتی ریاست اجراییه با خواندن روزنامه ها و فسبوک ها به این امر متوجه شده اند و یا نه که استنباط صلاحیت مشترک و مسئولیت مشترک حکومت وحدت ملی نزد عامه به شمول وکلای مجلس وجود دارد. وقت آن رسیده است که ریاست اجراییه از چانه زنی های عقب صحنه وارد میدان شده و تصامیم احمقانه ارگ را به چالش بکشد . باید از تصامیم مشترک نسبت اصل مسئولیت مشترک حکومت وحدت ملی یاد آوری و متکی بدان همه صلاحیت های ریاست جمهوری مشترکاً از طریق تصامیم مشترک هر دو رهبر و یا شورای ریاست جمهوری اتخاذ شود( هر دو رئیس و دو معاون شان). چرا تعلل صورت میگیرد آرای واقعی و اعتماد ملی به عبدالله عبدالله چندین مراتبه بیشتر بود نسبت به آرای تقلبی غنی که امروز بخش عمده منورین حتی از بی سوادی سیاسی و مریضی وی به صورت آشکار یاد آوری می نمایند. آیا لازم است سر نوشت کشور بدست یک دیوانه قرار داشته باشد آ یا خاموشی و پاسیف بودن و نظاره گر بودن هم چون یک لیدرشیپ گناه نیست ؟

    Like · Reply · ۳ · ۱ hr

  • Nawid Parsa

    سفیر صاحب گرامی : مشکل ما این است که یک بخشی از حکومت وحدت ملی چنین فکر می نماید که این گونه میدان دادن به یکه تازی یک مریض روانی و جسمی به ارگ صدمه میرساند و اعتبار سیاسی ما زیاد می شود. این طرزتلقی از بنیاد نا درست . واقعات کندز و واکنش های مردمی هر دو سران حکومت را مساویانه به نام ع و غ مسئول و پاسخگو دانستند. نمیدانم بخش روابط عامه و مطبوعاتی ریاست اجراییه با خواندن روزنامه ها و فسبوک ها به این امر متوجه شده اند و یا نه که استنباط صلاحیت مشترک و مسئولیت مشترک حکومت وحدت ملی نزد عامه به شمول وکلای مجلس وجود دارد. وقت آن رسیده است که ریاست اجراییه از چانه زنی های عقب صحنه وارد میدان شده و تصامیم احمقانه ارگ را به چالش بکشد . باید از تصامیم مشترک نسبت اصل مسئولیت مشترک حکومت وحدت ملی یاد آوری و متکی بدان همه صلاحیت های ریاست جمهوری مشترکاً از طریق تصامیم مشترک هر دو رهبر و یا شورای ریاست جمهوری اتخاذ شود( هر دو رئیس و دو معاون شان). چرا تعلل صورت میگیرد آرای واقعی و اعتماد ملی به عبدالله عبدالله چندین مراتبه بیشتر بود نسبت به آرای تقلبی غنی که امروز بخش عمده منورین حتی از بی سوادی سیاسی و مریضی وی به صورت آشکار یاد آوری می نمایند. آیا لازم است سر نوشت کشور بدست یک دیوانه قرار داشته باشد آ یا خاموشی و پاسیف بودن و نظاره گر بودن هم چون یک لیدرشیپ گناه نیست ؟